BLOGI: Leasing sopii myös isoille yrityksille

Käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokrausta. Siinä on täsmällinen määritelmä leasingille.

Tärkeä sana tässä on ”käyttöoikeus”. Leasingin kasvavaan suosioon vaikuttaa muun muassa se, että suhtautuminen omistamiseen on muuttunut: kaikkea ei tarvitse enää omistaa itse. Leasing-rahoituksella hankittava kone tai laite saadaan yrityksen käyttöön ilman, että se pitää hankkia omaksi. Ostamiseen verrattuna kulut ovat hankintahetkellä huomattavasti pienemmät ja jakautuvat pidemmälle aikavälille.

Leasing-rahoitus yhdistetään mielikuvissa usein pk-yritysten hankintoihin. Totta onkin, että pk-yritykselle siinä on kiistattomia etuja: kun hankittavaa konetta tai laitetta ei tarvitse ostaa, pääomaa voi käyttää johonkin muuhun – esimerkiksi uusien työntekijöiden rekrytointiin tai yrityksen toiminnan kehittämiseen, jotka nekin vievät yritystä kohti kasvua.

Mutta ei ole mitään syytä, miksi leasing ei olisi varteenotettava vaihtoehto myös isommille, jopa pörssiyrityksille. Mekin olemme tarjonneet rahoitusta pörssiyritysten hankintoihin.

Erityisesti pörssiyhtiöillä on kokonaisrakenne mitä suuremmissa määrin fokuksessa. Niissä punnitaan hyvin vahvasti kokonaisrakennetta ja vaihteluväli voi olla hyvin laaja – parin tonnin tukifunktiohankinnoista koko tuottavan laitteiston hankkimiseen.

Ratkaisevaa on usein se, onko yrityksen tarpeen saada hankittavaa konetta tai laitetta omistukseensa vai riittääkö, että sillä on siihen käyttöoikeus. Jos hankittava kone kannattaa uusia tietyin väliajoin, järkevin vaihtoehto on käyttöoikeuden vuokraaminen eli leasing. Kun kone on tullut käyttöikänsä päähän, se on helppo päivittää uuteen.

Eikä yrityksen suuri koko tarkoita automaattisesti taloudellista vahvuutta, vaan myös pörssiyrityksellä voi olla tarve saada pääomansa hankintoja fiksumpaan käyttöön.

Oikeastaan ainoat toimialat, joilla leasingiä on vähän hankala soveltaa, ovat niitä, joissa ei juuri ole irtainta käyttöomaisuutta. Esimerkkinä voisi käydä tutkimustyö, jossa kaikki kustannukset syntyvät ihmisten tekemästä ajatustyöstä. Kuitenkin lähes kaikille yrityksille ja lähes kaikille toimialoille leasingistä on hyötyä hankintojen tekemisessä.

B2B-tuotepäällikkö Jaakko Toivonen
Ikano Bank