Ikano Bankin Vuosi 2021 ja odotukset vuodelle 2022


Ikano Bankin toinen koronavuosi sujui mallikkaasti – jopa ennätyksellisiä myyntilukuja nähtiin sekä kuluttaja- että yritysasiakasliiketoiminnassa. Ikanon maajohtaja Miia Heliö ja myyntijohtaja Joel Liski pohtivat mennyttä vuotta ja tähyävät tulevaisuutta.

ERIKOISTEN AIKOJEN KANSSA ON OPITTU ELÄMÄÄN – MILLAINEN OLI IKANON VUOSI 2021?

Vuosi 2021 oli toinen perättäinen koronavuosi. Ensimmäisen vuoden kaltaista markkinashokkia ei viime vuonna nähty. Liiketoiminta sujui mallikkaasti ja kesällä paukutimme jopa ennätyksellisiä myyntejä niin kuluttaja kuin yritysasiakasliiketoiminnassa. Syksyn toiveikkuus mahdollisen toimistolla työskentelyn aloittamiseen vaihtui loppuvuoden pettymykseen. Taas tavataan toisiamme ja asiakkaitamme vain Teamsin välityksellä.


LEASING PITÄÄ KAIKISSA OLOISSA PINTANSA INVESTOINTIEN RAHOITUSMALLINA. MISTÄ SE JOHTUU?

Leasingin saatavuudesta ja teknisestä muodosta. Leasingiä on saatavilla jo nyt monen tarjoajan kautta monilla eri toimialoilla ja se jatkaa kovaa vauhtia yleistymistään. Sen tekninen perusolemus on kohdevakuudellinen, jolloin itse rahoitettava kohde toimii pääsääntöisesti rahoituksen vakuutena. Tällöin yritys voi suunnata pääomansa muihin investointeihin.


SUOMESSA TALOUS KASVAA, MUTTA TYÖVOIMAN JA TAVARAN SAATAVUUDEN ONGELMAT HÄMMENTÄVÄT. TEKEVÄTKÖ ASIAKKAANNE NYT ENEMMÄN KASVU- VAI KORVAUSINVESTOINTEJA?

Sekä että. Työvoimapula ja kaluston saatavuusongelmat ovat todellisia. Tämän johdosta esimerkiksi pula työntekijöistä vesittää kasvuinvestointisuunnitelmat ja yritys päätyy sen sijaan tekemään korvausinvestoinnin tehostamaan olemassa olevaa toimintaa. Toisaalta kaluston saatavuusongelmat aiheuttavat sen, että kaavaillut uuden kaluston investointisuunnitelmat joudutaan hylkäämään pitkien toimitusaikojen takia, ja investointi tehdään sen sijaan käytettyyn kalustoon. Näemme nyt myös merkkejä siitä, että käytettyäkin kalustoa alkaa olla hankala saada valtavan kysynnän johdosta. Dominoefekti on selkeästi havaittavissa.


RAHOITUSMARKKINOILLA KESKUSTELLAAN, MILLOIN KOROT LÄHTEVÄT NOUSUUN. MIKÄ ON IKANON NÄKEMYS?

Ikano Bank yhtyy markkina-analyytikkojen ennusteeseen. Euribor-korko luultavasti nousee jo ensi vuonna. Kaikki riippuu nyt inflaatiosta, jota muun muassa korkea sähkön hinta kiihdyttää. Myöskin työmarkkinaneuvotteluiden lopputulos vaikuttaa luonnollisesti inflaatiovauhtiin. Monilla toimialoilla työehtosopimusneuvottelut ovat pahasti kesken.


ASIAKASPALVELUN MERKITYS KOROSTUU AINA POIKKEUSAIKOINA. MIHIN SUUNTAAN JOHDATTE PALVELUANNE 2022?

Asiakaspalvelun merkitystä ei voi vähätellä. Meillä asiakkaat ovat saaneet aina ensiluokkaista palvelua – poikkeusaikoina ja niiden ulkopuolella. Tulevana vuonna panostamme erityisesti sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseen. Tulemme korvaamaan nykyisen Leasing-tietojärjestelmämme vuoden 2023 aikana, mutta työ sen eteen tehdään tänä vuonna.

MIKÄ ON IKANON PÄÄTEEMA ENSI VUODEKSI?

Ikanon yritysrahoituspuolella on vuodeksi 2022 kaksi päätemaa:

• Käynnistämme mittavan tietojärjestelmäprojektin kuluvan vuoden aikana, jonka johdosta nykyinen liiketoiminta tullaan pitämään hyvin stabiilina uuden järjestelmän implementointia varten. Uuden järjestelmän myötä mahdollisuudet tehdä uutta ja myös uudenlaista liiketoimintaa tulevat olemaan moninkertaiset nykytilanteeseen nähden.

• Ikanon yksi strategisista kulmakivistä on vastuullisuus, joka tulee yrityspuolella tarkoittamaan katseiden suuntaamista kestävän kehityksen investointeihin. Etsimme ratkaisuita, joilla voimme auttaa yrityksiä tekemään maapalloamme palvelevia, kestäviä investointipäätöksiä.


Toivotamme koko Ikano Bankin henkilökunnan puolesta asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme erinomaisen menestyksekästä vuotta 2022!

Miia Heliö, maajohtaja
Joel Liski, myyntijohtaja