Yhteiskuntavastuu kuuluu Ikanon identiteettiin

Yhteiskuntavastuu on käsite, joka määritellään usein velvoitteena yrityksille. Mutta on myös taloja, joissa yhteiskuntavastuu kuuluu perintötekijöihin ja identiteettiin.

Ikano-konsernissa vastuullisuustoiminnan periaatteet ovat omistajien eli Kampradin perheen asettamat. He ovat määrittäneet, että Ikanon tulee olla yhteiskuntavastuullisesti toimiva organisaatio, haluttu työnantaja ja jokaisella paikkakunnallaan hyvä naapuri.

Jokainen ikanolainen osallistuu

Näiden periaatteiden mukaisesti vastuullisuus on Ikanossa osa jokaisen työtä, yhtä huolellisesti johdettua kuin kaikki muukin liiketoiminnassa, ja pitkäjänteistä.

– Jokaisen työntekijämme kuuluu tehdä vuodessa yksi päivä palkallista hyväntekeväisyys- tai vastuullisuustyötä. Yleensä osallistumme kaikki yhtä aikaa, joten tämä kokemus vahvistaa myös omaa yhteisöämme, kertoo Ikano Bankin Suomen-maajohtaja Miia Heliö.

Tarkkaan valittuja kohteita

Ikano-konserni toimii lukuisissa maissa, ja vastuullisuus- ja hyväntekeväisyystyö toteutetaan samoilla periaatteilla ja ohjeistuksilla kaikilla markkinoilla jo vuosikymmeniä.

– Etsimme pitkäaikaisia kumppanuuksia, joissa voimme tukea vähävaraisten lasten ja naisten oppimista ja kehitystä. Kohteet käydään läpi ja hyväksytään maayhtiömme hallituksessa sekä konsernin brändi- ja vastuullisuusryhmässä. Kaikki tapahtumat kirjataan konsernin yhteiskuntavastuuraporttiin.

Valittuja yhteistyökohteita arvioidaan säännöllisesti ja saavutetut tulokset raportoidaan konsernille. Rahallisen tuen lisäksi on tärkeää, että lahjoituskohde kehittyy pikkuhiljaa omavaraisuutta kohti.

– Meitä kiinnostavat hankkeet, joissa on yhteiskunnallista yritteliäisyyttä ja kehityshalua sekä monipuolista yhteistyötä. Hyvän tekeminen yhdistää ja lisää päivittäisen työn merkityksellisyyttä. Lisäksi koemme, että tämä säännöllinen avustustyömme saa arvostusta muilta yrityksiltä, Miia Heliö sanoo.

Joulujuoksulla varoja lasten harrastuksiin ja oppikirjoihin

Ikano Bankin henkilöstö osallistui 30.11. Pelastakaa Lapset ry:n ja Svean järjestämään joulujuoksuun, jossa kerättiin varoja köyhissä perheissä elävien lasten harrastusmaksuihin sekä oppikirjojen hankkimiseen lukio- tai ammattiopintoihin.

Tapahtumassa oli omat sarjat lapsille ja aikuisille kävellen tai juosten, ja Helsingin Töölönlahden maisemissa siihen osallistui noin tuhat eri yritysten edustajaa ja perheenjäsentä.