Käyttöleasingilla ja -vuokralla helppoutta, ennakoitavuutta ja toimintavarmuutta liiketoimintaan

Kuorma-autoja ja raskasajoneuvoja on totuttu kautta aikojen hankkimaan osamaksulla. Siinäkin maksut hoidetaan sovitusti joka kuukausi, mutta mitäpä jos vastineeksi saisi myös helppoutta ja palvelua?

– Leasing on viime vuosina kasvattanut suosiotaan perinteisen osamaksun rinnalla. Yritystoiminnassa arvostetaan entistä enemmän helppoutta ja toimintavarmuutta. Tämä on johtanut siihen, että asiakkaat miettivät enemmän vaihtoehtoisia rahoitusmalleja ja käyttöleasingin sekä vuokraamisen kysyntä on kasvanut, sanoo Ikano Bankin myyntipäällikkö Janita Huuhtanen

Miksi valita käyttövuokraus tai -leasing?

– Vastaus tähän on huoltopalvelu. Käytännössä käyttövuokra tai käyttöleasing ei eroa sopimusteknisesti tavallisesta leasingista tai vuokrasta muutoin kuin sillä, että sopimuksella on mukana myyjän tarjoama huoltopalvelu.

Yrityksen näkökulmasta kulut ovat aiempaa paremmin ennakoitavissa. Lisäksi yrityksellä on jatkuvasti käytössään huollettu ja teknologialtaan nykyaikainen kalusto. Leasing ylipäätään keventää yrityksen tasetta, jolloin yritys voi käyttää pääomansa johonkin muuhun kuin investoimalla kalustoon. 

– Uudemmissa laitteissa valmistajan takuu on voimassa. Lisäksi käyttökustannukset, kuten vaikkapa polttoaineen kulutus, ovat vähäisemmät. Uudemmissa ja hyvin huolletuissa laitteissa myös turvallisuus on tärkeä aspekti, Huuhtanen painottaa. 

Mitä eroa on käyttövuokrassa ja -leasingissa?

– Ero on siinä, miten sopimus käytännössä toimii. Käyttövuokrassa myyjäliikkeellä on kohteesta jäännösarvovastuu eli asiakas maksaa ainoastaan kohteen vuokraamisesta ja huollosta sopimuskauden ajan. Käyttöleasingissa jäännösarvovastuu on asiakkaalla.

Käyttövuokrassa sopimuskauden loputtua kohteen jäännösarvosta lähetetään lasku myyjäliikkeelle, jolloin omistusoikeus siirtyy takaisin myyjäliikkeelle. Kun huoltopalvelu kuuluu aina automaattisesti käyttövuokrasopimukseen, myyjäliike voi varmistua siitä, että kohde on hyvin huollettu ja sen huoltohistoria on tiedossa. Silloin kohteen jälleenmyyntiarvokin on helppo arvioida ja myyjäliike saa luotettavaa kalustoa takaisin myyntiin.

– Raskasajoneuvoissa jäännösarvo on usein 20-25 prosentin luokkaa. Moni myyjäliike laskee, että esimerkiksi 36 kuukauden sopimuksen jälkeen kohteen arvo tulee olemaan huollettuna enemmän. Tällöin myyjäliike voi kasvattaa jäännösarvoa ja sitä kautta me voimme pienentää asiakkaan kuukausivuokraa, Huuhtanen kertoo.

Käyttöleasingissa jäännösarvovastuu on asiakkaalla. Asiakas maksaa laitteesta ja huollosta kuukausittain, mutta lopulta hänellä itsellään on mahdollisuus myös lunastaa kohde itselleen. Silloin asiakas voi itse päättää, lunastaako hän ajoneuvon itselleen vai myydäänkö se myyjäliikkeelle tai jollekin kolmannelle osapuolelle. Käytännössä tässä ei siis ole eroa tavalliseen leasingiin – muutoin kuin sen suhteen, että huolloista ei tarvitse huolehtia.

Kumpi on suositumpi?

– Käyttövuokra on nostamassa päätään, mutta vielä tällä hetkellä käyttöleasing on enemmän kysytty. Raskasajoneuvopuolella asiakkaat toivovat yhden kuukausierän, jossa on mahdollisimman paljon palvelua mukana. He haluavat normaalin leasing-sopimuksen, jossa huollot ovat mukana, mutta itselleen option lunastukseen. 

Käyttövuoka on raskaalla puolella vielä uudehko vaihtoehto, vaikkakin sen kysyntä on kasvussa.

– Käyttövuokrassa ja käyttöleasingissa ei ole sanktioita sille, jos sopimus halutaan purkaa kesken sopimuskauden. Huoltosopimuksen laajuudesta ja sisällöstä sovitaan aina myyjäliikkeen ja vuokralleottajan kesken. Näin ollen vuokralleottaja pystyy itse myyjäliikkeen kanssa sopimaan mm. sopimuksen aikaisista ajokilometreistä tai mitä kaikkea huoltosopimus sisältää.

Raskasajoneuvojen käyttövuokra- ja leasingsopimukset ovat yleensä 36-48 kuukauden mittaisia. 

– Kuten menneenä keväänä näimme, elämässä ja bisnesmaailmassa tulee aina muutoksia ja yllätyksiä. Olemme sopimusten suhteen joustavia ja pyrimme katsomaan, että mahdollinen sopimuksen purku on reilu kaikille osapuolille. Sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ei peritä erillisiä kuluja, vaan lähtökohtaisesti asiakas maksaa sopimuksen jäljellä olevat vuokrat korkoineen, Huuhtanen toteaa. 

Tulevaisuudessa palveluun pesupalvelua tai rengashuoltoakin?

Henkilöautopuolella pesupalvelut, rengashuollot tai vaikkapa koko paketti polttoaineineen sisältyy usein huoltoleasingiin. Huuhtanen visioi, että samaa voisi tulevaisuudessa näkyä raskasajoneuvojen sopimuksissakin: Asiakkaat arvostavat liiketoiminnan helppoutta, jolloin he voivat keskittyä ydintoimintoihinsa.

– Jos minulla olisi kuorma-auto, miettisin ehdottomasti, olisiko tuttu ja turvallinen osamaksu kuitenkaan se oikea ratkaisu. Omaan henkilöautoonkin otin huoltosopimuksen, jotta ei tarvitse miettiä huoltoja tai sen hintaa. Arvostan kulujen ennakoitavuutta – se tuo varmuutta ja turvallisuutta. Haluan tietää etukäteen, mitä tämä ajoneuvo minulle oikeasti maksaa.