Miten Ikano Bank arvioi, mitä rahoitetaan? – rahoitusprosessi on avointa ja läpinäkyvää


Yrityksen matka kohti uutta investointia alkaa rahoitusvaihtoehtojen kartoittamisella. Jos myyjäyrityksen kanssa on päädytty leasingrahoitukseen, tehdään rahoitushakemus. Huolellisesti tehty rahoitushakemus nopeuttaa luottopäätöksen saamista merkittävästi – Ikano Bankissa luottopäätös saadaan usein jopa vuorokaudessa.

Hakemus arvioidaan kolmesta näkökulmasta ennen luottopäätöstä:

– Hakemuksesta tarkastetaan ensin rahoituksen lainmukaisuus eli se, onko meillä lainsäädännöllinen lupa rahoittaa kohde. Seuraavaksi arvioidaan asiakasyrityksen riittävä maksukyky, ja lopuksi se, onko kohde Ikano Bankin strategian mukainen, valottaa analyytikko Jaakko Toivonen.

Jos rahoitusta haetaan isompaan kohteeseen, hakemusta tarkastellaan tarkemmalla kammalla sekä useamman analyytikon voimin. Jos taas kohde ja rahoitusta hakeva asiakas- tai partneriyritys ovat Ikano Bankille entuudestaan tuttuja, hakemus voi sujahtaa arviointiprosessin läpi hyvin nopeastikin.

Rahoitusprosessi on suoraviivainen ja selkeä

Kun asiakasyritys mielii yritykselleen uusia laitteita tai investointeja, se ottaa yhteyttä kohteen myyjään. Myyjäyritys hakee investoinnille leasingrahoitusta ottamalla meilitse tai puhelimitse yhteyttä Ikano Bankin myyntipäälliköihin, jotka auttavat rahoitushakemuksen tekemisessä. Jos myyjä- eli partneriyritys on jo Ikano Bankin asiakas, rahoitushakemus tehdään suoraan 24 + -järjestelmään, jolloin itse hakemus riittää yhteydenotoksi.

– Joskus yhteydenotto tulee suoraan asiakasyrityksestäkin, mutta harvemmin, Toivonen huomauttaa.

Rahoitushakemukseen kirjataan perustiedot yrityksestä, sen taloudellisesta tilanteesta ja rahoitettavasta kohteesta. Jos kaikki tiedot on täytetty huolellisesti ja ne ovat ajantasaisia, rahoituspäätös on ongelmaton.

– Jos hakemuksesta puuttuu oleellisia tietoja, kuten vaikkapa rahoitettavan kuorma-auton vuosimalli, kahvikoneiden tai tietokoneiden lukumäärä tai yrityksen taloustiedot ovat vanhoja, joudumme kysymään lisätietoja ja käsittelyaika pitenee.

Ikano Bank rahoittaa monipuolisesti erilaisia kohteita

Leasingilla voidaan rahoittaa irtainta käyttöomaisuutta, mikä tarkoittaa itsenäistä kohdetta, joka on haettavissa pois. Lisäksi kohteella on oltava jälkimarkkina-arvo.

– Yleensä kohde itsessään toimii rahoituksen vakuutena, riskien hallinnasta vastaava johtaja Tero Haapiainen lisää.

Leasing-ajat vaihtelevat kohteen mukaan tyypillisesti parista vuodesta viiteen vuoteen. Rahoitusta hakevan yrityksen on osoitettava, että se pystyy hoitamaan leasing-maksut koko sopimuksen ajan.

– Arvioidessamme vastuidenhoitokykyä pyydämme usein tilinpäätöksen lisäksi esimerkiksi alustavia lukuja tai väliajoja, jotta pystymme muodostamaan mahdollisimman kattavan kuvan yrityksen tilanteesta, Haapiainen sanoo.

– Kohde vaatii myös joskus selventäviä lisätietoja. Esimerkiksi teollisuuteen hankitaan erityisiä ja tarkoitukseensa räätälöityjä koneita ja laitteita, joista meidän täytyy tietää enemmän ennen leasingrahoituksen myöntämistä, Toivonen lisää.

Joustavaa ja vastuullista rahoituskumppanuutta

Ikano Bank on rahoittajana joustava ja se pyrkii aina kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

– Kaikki me sopijaosapuolet haluamme saada kaupan aikaiseksi eli intressit ovat yhtenevät. Emme kuitenkaan tingi vastuullisen luotonmyönnön periaatteista, Haapiainen korostaa.

– Hakemukset kulkevat aina Ikanon riskinarviointiprosessin läpi. Jos siinä ilmenee kysymysmerkkejä siitä, pystyykö asiakas suoriutumaan vastuistaan, kommunikoimme heti partneriyrityksen suuntaan mahdollisista tarvittavista lisätiedoista tai -vakuuksista, Toivonen lisää.

Jokainen rahoitushakemus on kokonaisuus, joka koostuu monesta eri tekijästä. Hakemukset arvioidaan aina yksilöinä case by case -periaatteen mukaisesti.

Viisasten kivet rahoitushakemuksen tekoon:

• Täytä huolellisesti hakemuksen jokainen kohta
• Tarkasta, että yrityksen taloustiedot ovat ajantasaisia
• Kuvaa rahoitettava kohde mahdollisimman tarkasti

Katso myös Ikano Bankin 24+ rahoitushakemusjärjestelmän opastusvideo, jossa rahoitushakemuksen teko näytetään kohta kohdalta.