Tehokkaita investointeja leasing-rahoituksen avulla


Leasing tuli suomalaisille tutuksi autokaupasta. Nyt se on siirtynyt myös yrittäjien käyttöön muun muassa työkoneiden ja teollisuuslaitteiden hankinnassa, kun teknologia on lisännyt tarvetta investoinneille.

– Meillä on Suomessa vahva omistamisen kulttuuri, mikä johtuu varmasti historiastamme maa- ja metsätalousmaana. Laitteet on totuttu omistamaan itse. Ajat ovat sittemmin muuttuneet ja leasingin hyödyt nähdään nykyään selvemmin, kertoo Ikano Bankin myyntijohtaja Joel Liski.

Teknologian kehittyessä ja tuotannon digitalisoituessa laitehankintojen syklit ovat käyneet lyhyemmiksi ja investoinnit suuremmiksi. Kasvavaan kysyntään pitäisi pystyä vastaamaan nopeasti. Leasing on etenkin teollisuustuotannolle varteenotettava rahoitusvaihtoehto, joka ei sido pääomaa.

– Leasing-rahoituksen myötä investoinnin voi tehdä heti ja siten vastata tarpeeseen välittömästi. Nykyään viisi vuottakin on pitkä aika ja tarpeet laitteille muuttuvat nopeasti. Ja vaikka leasing-sopimuksemme ovat usein pitkiä, niiden sisällä laitteita on mahdollista uusia muutaman vuoden välein, Liski toteaa.

Vuosien säästöjä ei vaadita

Liski tähyää aktiivisesti terveysalalle, jossa teknologia kehittyy nopeasti. Terveysalalla asiakkaiden odotusarvo on, että käytössä ovat aina uusimmat innovaatiot.

– Terveysteknologia on nopeasti kehittyvä ja investointeja vaativa ala. Leasingin ansiosta yritys voi investoida ilman pääomaa, sillä rahoitettava kohde toimii vakuutena, ja yrityksellä on siihen vapaa käyttöoikeus. Kulut ovat ennustettavissa, joten budjetointi helpottuu.

Asiakkaalle leasing-rahoitus on helppo ratkaisu. Investointitarpeen syntyessä voi ottaa yhteyttä joko Ikano Bankiin tai laitemyyjään. Ikano Bank käsittelee rahoitushakemuksen nopeasti ja sopimus allekirjoitetaan myyjäliikkeen kanssa. Kun laite on toimitettu, leasing-vuokra maksetaan sovitusti, esimerkiksi kuukausittain. Kun sopimus päättyy, laitteen voi palauttaa myyjäliikkeelle, joka huolehtii jatkosta. Sopimukseen voi yhdistää kierrätys- ja huoltopalveluja.

– Leasing voi olla yritykselle myös vihreä ratkaisu. Esimerkiksi IT-alalla moni myyjäkumppanimme on rakentanut verkoston, jossa laitteet palautuvat vuokra-ajan päätyttyä heille kierrätykseen.

Liski muistuttaa leasing-mahdollisuuden voivan vaikuttaa jopa positiivisesti asiakkaan ostopäätökseen.

– Leasing-rahoitus mahdollistaa myös sen, että myyjäliike saa kauppasumman kertatilityksenä välittömästi laitetoimituksen jälkeen. 

Asiat tehdään helpoiksi

Ikano Bankin juuret ovat IKEA-liiketoiminnassa. Pankki on irtautunut omaksi konsernikseen jo yli 30 vuotta sitten, mutta Liski myöntää, että pankki tunnetaan edelleen toisinaan IKEA-pankkina. Kansainvälisenä toimijana Ikano Bankin etuna on kattava verkosto ja nopeasti saatavilla oleva rahoitus. Pankin on helppo palvella esimerkiksi asiakkaita, jotka haluavat laajentaa toimintaansa Pohjoismaihin tai Pohjois-Eurooppaan, sillä kontaktit ovat valmiina ja toimintakulttuuri on samanlainen.

Ikano Bankin reilun parinkymmenen työntekijän porukka Espoossa tekee töitä intohimolla. Yrityksen arvoihin lukeutuvat muun muassa maalaisjärki ja yhdessä tekemisen meininki.

– Virtaviivaistaminen ja asioiden tekeminen mahdollisimman helpoksi näkyvät toiminnassamme. Ajattelemme olevamme samalla viivalla yritysten työntekijöiden ja yrittäjien kanssa. Yritysten arjen ymmärtämisellä on äärimmäisen tärkeä painoarvo. Teemme asioita simppelisti, meitä on helppo lähestyä ja meiltä saa henkilökohtaista palvelua ihmisiltä, joilla on tietämystä kyseisen yrityksen alasta, Liski korostaa.Alkuperäinen juttu julkaistu Newspool.fi -sivustolla 6.3.2019: https://newspool.fi/tehokkaita-investointeja-leasing-rahoituksen-avulla/