Arvomme

Visiomme on luoda mahdollisuuksia parempaan elämään. Kaikkea Ikanon liiketoimintaa ohjaa kolme perusarvoa: maalaisjärki, yhdessä tekeminen ja rohkeus toimia toisin. Nämä arvot tukevat lupaustamme reiluista ehdoista.

Maalaisjärki

Maalaisjärki on osa perintöämme ja yrityskulttuuriamme. Meillä on käytännönläheinen ja kustannustietoinen lähestymistapa liiketoimintaan. Me uskomme, että mitä yksinkertaisemmat säännöt, sitä luontevampaa niiden kanssa on työskennellä.

Yhdessä tekeminen

Ikanolle on ominaista ihmiset, jotka tekevät yhteistyötä ja kunnioittavat toistensa työpanosta. Me luomme työympäristön, jossa jokainen henkilö on tärkeä, ja jossa kaikki jakavat keskenään arvokasta tietoa, kokemuksia ja hyviä ideoita. Kuuntelemme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja työntekijöitämme ja otamme heistä oppia. Kuljemme yhdessä eteenpäin kehityksen tiellä.

Rohkeus toimia toisin

Pyrimme jatkuvasti löytämään uusia, parempia tapoja toteuttaa liiketoimintaamme ja luoda asiakkaillemme lisäarvoa. Päästäksemme tähän meidän täytyy uskaltaa toimia toisin, ja kysyä ”miksi?" Ajattelemme uusilla tavoilla, jotta voisimme pysyä askeleen edellä, edistää liiketoimintaamme, vähentää kuluja, auttaa kasvattamaan yhteistyökumppaneidemme kilpailukykyä ja kannattavuutta ja parantaa asiakkaidemme jokapäiväistä elämää.

Lupauksemme

Reiluilla ehdoilla

Arvioimme jatkuvasti ratkaisujamme ja tapoja, kuinka työskentelemme asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja työntekijöidemme kanssa. Syy tähän on se, että suunnittelemme liiketoimintaamme pitkällä aikavälillä ja haluamme luoda pitkäkestoisia yhteistyökumppanuuksia. Reilut ehdot merkitsevät osapuolten välistä riskeihin, tehtäviin ja voittoihin liittyvää tasapainoa. Tärkeää on myös liiketoiminnan avoimuus ja täsmällisyys. Ikano on reilu yritys, reilu työnantaja ja vastuuntuntoinen paikallisen yhteisön jäsen.

 

Ikano arvot