VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Kestävä kehitys

Luomme mahdollisuuksia parempaan elämään

Vastuullisuustyömme

Ilmastonmuutos, eriarvoisuus, kestämätön resurssien kulutus ja hyvinvoinnin puute ovat nyky-yhteiskunnan suurimpia haasteita. Me Ikano Bankissa pyrimme luomaan mahdollisuuksia parempaan elämään tarjoamalla yksinkertaisia, reiluja ja edullisia palveluja, jotka parantavat monien ihmisten ja yritysten taloutta. Pyrimme vaikuttamaan asioihin tarjoamalla rahoituspalveluja reiluilla ehdoilla. Edistämme parempaa tulevaisuutta helposti saatavilla olevalla rahoituksella, joka tukee asiakkaidemme vastuullista elämää.

Lue lisää sitoumuksestamme tulla kestävämmäksi organisaatioksi, joka ottaa vastuun vaikutuksistaan yhteiskuntaan ja maapalloon.

Sustainability report 2023

 

Vastuullisuustavoitteemme

Miten voimme parhaiten vaikuttaa? Olemme päättäneet strategisista tavoitteista 3 tärkeällä painopistealueella, jotka perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Kestävä elämä
1. Terveellinen ja kestävä elämä

Tarjoamme saumattomia ja yksinkertaisia digitaalisia pankkipalveluja, jotka antavat pääsyn pääomaan entistä useammille samalla kun ne edistävät terveellistä ja kestävää elämää.

Vuoteen 2025 mennessä:

  • 100 % asiakassopimuksistamme on digitaalisesti allekirjoitettuja.
  • 25 %:n osuus likviditeettisalkustamme määritellään vihreäksi.
  • Sijoitumme kolmen kestävimmän pankin joukkoon kaikilla markkinoilla, joilla toimimme.

Ilmastopositiivisuus
2. Kiertotalous ja ilmastopositiivisuus

Pyrimme vähentämään oman toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja tarjoamme rahoitusratkaisuja kierto- ja ilmastopositiiviseen talouteen.


Vuoteen 2025 mennessä:

  • Kasvatamme vihreiksi todennettujen lainojen myyntimme 10-kertaiseksi.
  • Saavutamme ilmastoneutraaliuden toimistoissamme.
  • 100 % IT-laitteistamme käytetään uudelleen tai niiden käyttöikää pidennetään.

Reilu
3. Reilu ja osallistava

Tarjoamme kehittymismahdollisuuksia, turvallisen työympäristön ja yhdenvertaisen kohtelun kaikille työtovereillemme. Samalla vaikutamme ympäröivään yhteisöön myönteisesti.

Vuoteen 2025 mennessä:

  • Tavoitamme enemmän ihmisiä myöntämällä lainoja asiakkaille, jotka ovat tällä hetkellä aliedustettuina (esim. opiskelijat, itsenäiset ammatinharjoittajat).
  • Luomme alustoja ja jaamme tietoa, jotta voimme osallistaa enemmän ihmisiä ja auttaa heitä parantamaan henkilökohtaista talouttaan.
  • Työvoimamme heijastelee monimuotoista yhteiskuntaa, jossa toimimme.

Sitoumuksemme

Seuraamme ja tuemme useita kansainvälisiä aloitteita ja yhteistyöprojekteja, mikä auttaa meitä kehittymään kestäväksi pankiksi ihmisille. Näitä aloitteita ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Pariisin sopimus ja YK:n Global Compact -aloite. Olemme mitanneet päästöjämme ja työskennelleet aktiivisesti niiden vähentämiseksi vuodesta 2020 lähtien, koska tuemme kasvihuonekaasujen vähentämiseen pyrkivää GHG-protokollaa.

Pitkän aikavälin tavoitteemme perustuvat YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman globaaleihin kehitystavoitteisiin ja YK:n Global Compact -periaatteisiin. Olemme sitoutuneet aloitteisiimme ja toimintatapoihimme ja työskentelemme jatkuvasti vahvistaaksemme niitä – edistäen YK:n Global Compact -aloitteen 10 periaatetta. Olemme sisällyttäneet ihmisoikeuksien ja työvoiman periaatteet käytännesääntöihimme, kumppanuuspolitiikkaamme ja Yhdistyneen kuningaskunnan Modern Slavery Act -lakia koskevaan tiedonantoomme. Torjumme korruptiota arvoillamme, liiketoimintaetiikallamme ja liiketoimintatavoillamme.