VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

 

8 sähköistä faktaa, jotka jokaisen yrittäjän kannattaa tietää


Sataako vai paistaako, tuuleeko tai pakkastaako? Pörssisähkö vai kiinteä sopimus? Ilmojen viilentyessä sähköpuheet kuumenevat. Kysymys yrityksen energiaratkaisuista menee syvälle yrityksen taloudenpidon ja vastuullisuuskysymysten ytimeen. Pohdinta on monille yrittäjille ja hankinnoista vastaaville uutta siinä laajuudessa, kuin se nyt heitä koskettaa. Teimme hieman tutkimustyötä ja löysimme kahdeksan keskeistä asiaa, joita yrityksessänne on hyvä puntaroida.

1. Ennustettavuus vs. optimointi. Tehdessäsi valintaa pörssisähkön ja kiinteähintaisen sopimuksen välillä arvioi, kumpi on yrityksellenne tärkeämpää: tasainen ja ennustettava hinta vai mahdollisuus vaikuttaa sähkölaskun loppusummaan optimoimalla sähkön kulutusta. Jos teidän on mahdollista ajoittaa sähkön kulutuspiikkejä edullisemmille tunneille, pörssisähkö voi olla hyvä vaihtoehto. Ennustettavuus on kuitenkin monelle yrittäjälle tärkeää, koska se helpottaa kassavirran hallintaa ja tuo mielenrauhaa. Siksi kiinteähintainen sopimus sopii monelle.

2. Yhteishankinta. Suuryritykset ovat pitkään ostaneet sähköä yhteishankintasopimuksilla, ja viime aikoina tämä vaihtoehto on auennut myös pienemmille yrityksille. Kyseessä on eräänlainen kiinteän sähkösopimuksen ja pörssisähkön yhdistelmä. Salkunhoitaja ostaa sähköä salkussa oleville yrityksille yhteisesti, jolloin pienikin yritys pääsee osalliseksi ison hankinnan eduista. Sähkön hinta suojataan esimerkiksi 12 kuukaudeksi eteenpäin.

3. Futuurit. Futuureilla on vaikutusta erityisesti kiinteähintaisiin sähkösopimuksiin. Seuraamalla futuurien hintoja voit arvioida myös sähkösopimusten hintakehitystä. Sähkön tukkumyyjät ja ostajat käyvät pörssissä kauppaa futuureilla. He tekevät sopimuksen, jolla sitoutuvat myymään ja ostamaan sähköä tiettyyn hintaan tulevaisuudessa. Voit seurata futuurien hintoja esim. energiayhtiöiden markkinakatsauksissa.

4. Spot-hinta. Jos yritykselläsi on sopimus pörssisähköstä, kannattaa seurata spot-hintoja. Ne määräävät sähkön hinnan tulevan vuorokauden jokaiselle tunnille kysynnän ja tarjonnan mukaan. Jos yrityksesi sähkönkulutusta voi keskittää niille tunneille, jolloin sähkö on edullista, voitte saada huomattavia säästöjä.

5. Vesivoima. Onko teilläkin alettu seurata säätiedotuksia? Kun vettä on paljon, myös vesivoimaa on käytettävissä runsaasti. Verrattuna fyysisiin hyödykkeisiin kuten öljyyn tai metalleihin, sähköä ei voi samalla tavalla varastoida, mutta vettä voidaan kerätä patoaltaisiin. Noin puolet pohjoismaisilla markkinoilla tuotettavasta sähköstä tuotetaan vesivoimalla. Jos patoaltaat täyttyvät, voimaloita täytyy ajaa täydellä teholla, mikä on johtanut jopa negatiivisiin sähkön spot-hintoihin.

6. Aurinkovoima. Toimiiko yrityksenne kiinteistössä, jonka katolla tai tontilla on tilaa aurinkopaneeleille? Oma aurinkovoimala tuottaa pörssin ja sähkönsiirron hinnoista sekä sähköverosta riippumattomaan energiaa. Aurinkovoimalan rakentamiselle on mahdollista saada Business Finlandin myöntämää energiatukea. Syksy on hyvää aikaa aurinkopaneelien asennukselle, koska silloin pääsee hyödyntämään aurinkosähköä jo ensimmäisinä aurinkoisina kevätpäivinä.

7. Tietoisuus. Enää ei voi laskea halvan energian varaan, vaan energiankulutuksesta on tehtävä tietoisia ratkaisuja, joita arvioidaan paitsi talouden myös ympäristövaikutusten näkökulmasta. Yrittäjille ja päättäjille sähkömarkkinoiden ymmärtämisestä, sähkönkulutuksen seuraamisesta ja siihen vaikuttamisesta on tullut tärkeitä taitoja. Entä tietävätkö työntekijänne, millä tavoin he voivat toimia energiatehokkaasti ja siten säästää sähköä, rahaa ja luonnonvaroja?

8. Varautuminen. Yrityksenne budjetoinnissa ja kassavirtalaskelmissa on entistä tärkeämpää ottaa energiakustannukset huomioon ja varautua erilaisiin skenaarioihin. Jos ette pysty säästämään tai optimoimaan sähkönkulutusta, onko mahdollista siirtää kohonneita energiakustannuksia hintoihin? Nopeasti kasvava tilauskanta tai iso lisätilaus on aina iloinen asia, joka tuotantointensiivisellä alalla voi kuitenkin aiheuttaa kohonneita energiakustannuksia jo ennen kuin maksu saadaan asiakkaalta. Varautuminen kannattaa siis silloinkin, kun myynti rullaa.