VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

 

CSRD astui voimaan – kestävyysraportoinnista tulossa osa pk-yritystenkin tuloskuntoa

Jos vielä on pk-yrityksissä vallinnut huoleton yksimielisyys siitä, että vastuullisuuskysymykset ovat suuryritysten heiniä, nyt viimeistään asian painavuus on tulossa ilmi: entistä suurempi osa EU:ssa toimivista yrityksistä tulee kestävyysraportoinnin piiriin, kun kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) astui voimaan 1.1.2024 ja velvoitteet laajenevat asteittain. Kestävyydestä raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä, ja tavoitteena on, että sillä on yhtä suuri painoarvo kuin tilinpäätöksellä.

Vuodesta 2024 alkaen CSRD koskee vain yli 500 hengen yrityksiä, mutta jo vuodesta 2025 se koskee EU:n pörssiyhtiöitä sekä yrityksiä, jotka täyttävät vähintään kaksi näistä kriteereistä:

  • yritys työllistää 250 työntekijää tai enemmän
  • liikevaihto on tilikauden aikana 40 miljoonaa
  • taseen loppusumma on vähintään 20 miljoonaa

Koko toimitusketju on yhtä vastuullinen kuin siinä mukana olevat pk-yritykset

Vaikka ensi silmäyksellä näyttää, että laki ei ulotu kuin suurimpiin yrityksiin, toimitusketjujen ja alihankintasopimusten kautta myös pk-yritykset ovat velvoitteiden piirissä. Tietoomme on tähänkin asti säännöllisesti tullut alihankintasopimuksia, joissa edellytetään esimerkiksi tietyn päästöstandardin mukaisia ajoneuvoja. Jos hankinnan ehtoja ei pysty täyttämään, on ulkona pelistä. Hyvin suuri osa maailmasta pyörii toimitus- ja alihankintaketjujen kautta, joiden myötä kestävyysraportoinnista tulee jo nyt, ainakin välillisesti, lakisääteisiä myös pk-yrityksille.

Vastuullisuus globaalina keskustelunaiheena on vielä suhteellisen tuore, ja se voi tarkoittaa eri ihmisille, yhteisöille ja yrityksille eri asioita. Tämä on mielestäni hyvä ja reilua tiedostaa. Oleellista on, että aihe on maailmankartalla. Tällä hetkellä ihmiskunnan suurimpiin haasteisiin kuuluvat ilmastonmuutos, eriarvoisuus, kestämätön kulutus ja monien ihmisten kohtaama puute hyvinvoinnista ympäri maailman.

Ratkaisuiksi eivät enää riitä tempaukset ja kampanjat. Vastuullisuuskysymysten on noustava yritysten strategioihin ja osaksi toiminnan kehittämistä. Monille yrityksille, jotka ovat tätä jo joitakin vuosia harjoittaneet, vastuullisuudesta on tullut kilpailutekijä. Useat vastuullisuustoimet kuten energiaratkaisut tuovat etua myös tehokkuutena ja säästöinä.

Seuraavissa strategiatyötapajoissa yritysten kannattaa lähteä liikkeelle siitä, miten käynnistää toiminnan vaikutusten arviointi:

  • Miten yrityksenne toiminta vaikuttaa ilmastoon, luontoon ja luonnonvaroihin?
  • Miten edistätte ihmisoikeuksia, työelämän laatua ja sosiaalista vastuuta?
  • Millaisia toimenpiteitä yrityksenne tekee ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja yhteiskuntavastuun edistämiseksi?
  • Minkälaisia ovat alihankkijoidenne ja yhteistyökumppaneidenne prosessit ja käytännöt suhteessa vastuullisuuskysymyksiin?

Omat mahdollisuudet vaikuttaa voivat tuntua mitättömiltä suhteessa globaalien ongelmien mittakaavaan. Kun katsoo omaa toimintaansa osana useiden toimijoiden ketjua, hahmottaa osien yhteisvaikutukset kokonaisuuteen. Tyydymmekö paikkaan ketjun heikoimpana lenkkinä, vai voisimmeko olla muiden kirittäjä? Matka vastuullisempaan liike-elämään tehdään yhdessä pienin askelin. Muutosvoiman täytyy löytyä yrityksen sisältä ja sen ihmisistä itsestään.

Vihreät rahoituskohteet ovat Ikano Bankille yhä tärkeämpiä

Ikanolle vastuullisuus on liiketoimintamme ydin, ei lisäominaisuus. Olemme aina uskoneet mahdollisuuksiin luoda edellytyksiä parempaan elämään monille ihmisille. Olemme vakuuttuneita siitä, että kestävyys on hyvän liiketoiminnan mahdollistaja.

Konsernitasolla vastuullisuustyömme strategiset tavoitteet on päätetty johtaa kansainvälisistä sopimuksista. Niihin kuuluvat mm. Pariisin ilmastosopimus sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Kolme painopistealuettamme ovat terveellinen ja kestävä elämä, kiertotalous ja ilmastopositiivisuus sekä reilu ja osallistava toiminta.

Ikano Suomessa nämä tavoitteet ovat konkretisoituneet jo monin eri tavoin: energiankäytössään toimistomme on jo 100-prosenttisesti uusiutuvan energian piirissä. Vähentääksemme työmatkoista aiheutuvia päästöjä olemme ottaneet käyttöön työsuhdepolkupyöräedun. Tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki IT-laitteemme kierrätetään tai käytetään uudelleen.

Päätökset näkyvät myös liiketoiminnassamme. B2B-puollella olemme päivittäneet luottopolitiikkamme siten, että rahoitamme leasingillä niin sanottuja vihreitä kohteita kuten aurinkopaneeleja, sähkölatausasemia ja uusiutuvaa energiaa käyttäviä laitteita, työkoneita ja raskaita ajoneuvoja. Paperiton asiakaskokemuksemme on edennyt jo niin pitkälle, että 98 % Suomen leasing-sopimuksista on sähköisesti allekirjoitettuja.

Vastuullisuudesta on tullut osa kulttuuriamme. Toimistollamme kaikki osaavat lajitella roskansa. Joka syksyinen Health Week saa meidät liikkumaan ja keräämään varoja hyväntekeväisyyteen. Olemme jo kahtena vuotena toimineet Minimarathonilla juoksukummeina lapsille, joilla ei ole aikuista, joka voisi osallistua heidän kanssaan.

Uuden lainsäädännön myötä pk-yritysten on syytä suhtautua kestävyysvaatimuksiin vakavasti ja alkaa pitää huolta tuloskunnostaan myös tällä saralla. CSRD kuuluu johtoryhmien ja hallitusten asialistoille, ja on aika alkaa harjoitella kestävyysraportin allekirjoittamista tilinpäätösasiakirjojen lomassa. Tehtävä helpottuu, kun sen katsoo tilaisuudeksi vahvistaa yrityksen kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kokemukseni on, että muutos vaatii aikaa, mutta palkitsee monin eri tavoin – ei vähiten kulttuurilla, jossa ihmiset kokevat voivansa toimia yhteisen hyvän ja paremman tulevaisuuden eteen.

Joel Liski
Myyntijohtaja