VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Hyvä johtajuus kumpuaa rehellisyydestä ja toisilta oppimisesta

Mikä teki Ikean perustajasta Ingvar Kampradista johtajan, joka nosti Ikean kynä- ja lompakkokaupasta miljardibisnekseksi? Mitkä johtajuuden teesit elävät Ikano Bankin kulttuurissa edelleen?

”Kokeillaan, opitaan, tehdään uusia juttuja, mennään eteenpäin. Joskus onnistutaan, joskus epäonnistutaan, mutta ei pelätä epäonnistumista.”

Lausahdus kiteyttää Ikean perustajan Ingvar Kampradin ajattelun punaisen langan. Sama henki vallitsee myös Ikano Bankin toiminnassa, ja pätee hyvään johtajuuteen.

– Kokeilu, oppiminen ja rohkeus uusiin asioihin tarttumiseen näkyvät Ikanossa päivittäin, vahvistaa Ikano Bankin maajohtaja Miia Heliö.

Ikean menestyksen salaisuus

Ingvar Kamprad perusti Ikean vuonna 1948 ollessaan reilu parikymppinen. Muutamia vuosia yrityksen perustamisen jälkeen Kamprad keksi liikeideansa: Ikeassa huonekalut myydään litteinä kotona koottavina paketteina. Sen jälkeen huonekalujätin voittokulku on ollut hurja: vuonna 2019 Ikean liikevaihto oli yli 40 miljardia euroa ja se työllistää lähes 200 000 ihmistä.

Kampradin mukaan Ikean menestyksen salaisuus on ollut kokeneempien kuuntelu eli mentorointi. Hän halusi kokeneiden työntekijöiden opettavan nuoremmille Ikean liiketoimintamallin ja yrityskulttuurin. Kampradin Ikeassa kaikki työntekijät ovat tärkeitä, ja heidän tuli tietää se. Myös nuoria työntekijöitä kehotettiin kertomaan visioitaan vanhemmille. Näin nuoret oppivat kokeneilta ja kokeneet saivat tuoreita näkemyksiä.

Rehtiys ja rehellisyys kantaa

”Liiketoiminnan harjoittaminen puhtaalla omatunnolla on asenne, joka maksaa itsensä takaisin. Meidän on löydettävä enemmän aikaa itsellemme ja kunnioitettava ympäristöä, jossa elämme.”

Ikanossa ollaan samaa mieltä. Rehtiys, rehellisyys ja vastuullisuus ovat liiketoiminnan ja johtajuuden perusteita.

– Olen hyvin rehellinen sen suhteen, tiedänkö, vai enkö tiedä vastausta johonkin asiaan. Jos tiedän, kerron sen rehellisesti. Jos en tiedä, kerron sen rehellisesti. Tietynlainen inhimillisyyden tunnustaminen on hyve, sanoo Ikano Bankin myyntijohtaja Joel Liski.

Liskin mukaan hyvä johtaja antaa neuvoja ja mielipiteitä, mutta on vältettävä olemasta aukoton vastausautomaatti:

– Minulta saa aina mielipiteen, mutta odotan samaa myös vastaanottajalta. Valmiiden vastausten antaminen ei ole hyvä yksilön oman päättelykyvyn, harkinnan ja kehityksen kannalta.

Kamprad arvosti työssään työntekijöitä, jotka ottavat vastuuta. ”Jatkuvat palaverit ja ryhmäkeskustelut johtuvat johdossa olevan henkilön haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä tehdä päätöksiä”, Kamprad on kirjoittanut.

Vastuunottajat pitävät yrityksen pyörät pyörimässä. Johtajan on tuotava yritykseen ilmapiiri, jossa virheitä ei tarvitse pelätä. Virheiden tekemisen pelko estää kehittymisen.

”Vain nukkuessa ei tee virheitä”, hän on sanonut.

Asiakkaan etu on omakin etu

”Se mikä on hyväksi asiakkaalle, on lopulta hyvä myös meille itsellemme”, Kamprad kiteytti liiketoiminnan ytimen. Kun haluaa ratkaista asiakkaan ongelmat, liiketoiminta etenee, kasvaa ja kehittyy, ja yksilö saa onnistumisen kokemuksia. Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen tekee työstä merkityksellistä.

Kampradin lausahdukset ovat yksinkertaisia, mutta niin parhaat asiat usein ovat. Kampradin kerrotaan seuranneen tarkkaan tavallisia ihmisiä, heidän toimintaansa ja arjen päänsärkyjään. Sillä tavoin hän osasi vastata parhaalla mahdollisella tavalla heidän tarpeisiinsa.

Koottavat huonekalut ja tiiviit kuljetuspakkaukset ovatkin seurausta juuri tästä: Kampradin kerrotaan nähneen, kun ihmiset yrittivät änkeä sänkyä pakettiautoon siinä onnistumatta. Vastaavissa hetkissä – asiakkaan toimintaa havainnoimalla – tehdään innovaatioita liiketoimintaan.

– Kamprad osasi visioida. Hän näki yksittäisen ihmisen ongelman, keksi ratkaisun ja sitten skaalasi tuotteen maailmanlaajuiseksi. Kamprad itse esiintyi vaatimattomana miehenä, johtajana, joka oli kuin kuka tahansa muukin. Se teki hänestä helposti lähestyttävän. Sellainen hyvä johtaja on, Heliö kiteyttää.

Nauti matkasta mieluummin kuin päämäärästä

Ikean henki syntyi Kampradin mukaan ennen kaikkea innostuneisuudesta. Työ ei saa olla kenellekään vain elanto, sillä jos ei ole innostunut työstään, kolmasosa elämästä menee hukkaan.

”Onnellisuus ei ole päämäärän saavuttamista. Onnellisuus on olemista elämänmittaisella matkalla.”

Heliö on Kampradin kanssa samaa mieltä:

– Onnellisuus ei koskaan saa olla päämäärä. Se on vain ohimeneviä hetkiä elämässä. Pitää osata nauttia matkasta – niin liike-elämässä kuin henkilökohtaisessa elämässäkin.