VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

 

Ihan hiilenä – jokaisen yrityksen on aika toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi


Pk-yrityksissä on saatettu pitkään kokea, että hiilijalanjälkien laskeminen ja vastuullisuusraportointi ovat isoille korporaatioille kuuluvia asioita siellä jossakin. Totta onkin, että vastuullisuudesta raportointi on tähän saakka ollut pakollista vain yleisen edun kannalta merkittäville suuryrityksille, joiden henkilöstön koko on keskimäärin 500 henkeä. Tämä on kuitenkin muuttumassa. Jos siis yrityksessänne ei vielä ole mietitty omaa suhdetta ilmastonmuutoksen, nyt on korkea aika aloittaa.

– Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Riittää, että katsoo, minkälaista säätä olemme maailmalla tänä kesänä nähneet, Ikano Bankin markkinointipäällikkö Sofia Paltschik sanoo.

Ikano Bankilla suhteemme ilmastonmuutokseen ja muihin vastuullisuuskysymyksiin ovat syvällä yrityksemme liiketoimintastrategiassa ja kulttuurissa. Ne eivät ole vain strategiapaperi, jota katsotaan kerran vuodessa tai raportti, joka lähetetään eteenpäin.

– Vastuullisuus kuuluu meille kaikille ikanolaisille. Se on osa työtämme, että mietimme toimintaamme vastuullisuuden näkökulmasta ja pyrimme kohti vastuullisia ratkaisuja. Mietimme asiaa myös asiakkaidemme kannalta, Paltschik sanoo.

Konkreettisia tavoitteitamme on esimerkiksi, että vuoteen 2025 mennessä kaikki asiakassopimuksemme on digitaalisesti allekirjoitettuja ja 100 % it-laitteistamme käytetään uudelleen tai niiden käyttöikää pidennetään.

Aloita siitä, missä aita on matalin

Oman liiketoiminnan ympäristövaikutusten selvittäminen ja hiilijalanjäljen laskeminen ei ole aivan yksinkertainen tehtävä. Ajan ja rahan laittaminen ulkopuolisiin asiantuntijoihin, laskentaohjelmiin, selvityksiin ja raportointiin voi tuntua kalliilta, vaikealta, jopa kohtuuttomalta pk-yrityksen resursseihin nähden.

Paltschik kehottaa aloittamaan sieltä, mikä on helpointa ja missä vaikutukset ovat ilmeisiä: jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä, toimitilojen lämmityksestä, energian ja veden kulutuksesta, sähkösopimuksista. Entä onko toimitilojenne katolle mahdollista asentaa oma aurinkovoimala?

Myös liikkumisesta aiheutuvia päästöjä kannattaa tarkastella: kuinka paljon työtehtävissä joudutaan ajamaan autoilla, onko lentomatkustaminen välttämätöntä ja voiko ajoneuvokalustoa sähköistää. Työmatkoista aiheutuviin päästöihin voi vaikuttaa mahdollistamalla etätyön tekemisen, kannustamalla käyttämään julkista liikennettä tai tarjoamalla työsuhdepolkupyöriä.

–Vastuullisuusasioissa ei tarvitse odottaa suurta muutosta tai tehdä isoja päätöksiä vaan se on prosessi, jossa jostain pitää aloittaa ja pienin askelin on mahdollista päästä kohti isompia ja vaikuttavampia tekoja, Paltschik rohkaisee.

Oman toiminnan lisäksi tarkastelun kohteeksi on syytä ottaa myös hankinnat ja yhteistyökumppanit ja esittää samat kysymykset heille.

Vastuullisuusraportointi voi olla edellytys sopimuksen saamiselle

Niille yrityksille, jotka tavoittelevat sopimuksia suuryritysten alihankkijoina tai julkisten hankintojen kilpailutuksista, ympäristövaikutusten mittaaminen ja raportointi tulee välttämättömäksi, jotta yritys ylipäätään voi täyttää sopimuksen ehdot. Asia on syytä ottaa vakavasti, sillä tiedossa on, että puutteet vastuullisuusraporteissa ovat johtaneet alihankkijoiden vaihtamiseen.

Vuonna 2024 astuu voimaan EU:n kestävyysraportointi -direktiivi CSRD, ja tämä tuo uusia velvoitteita yritysten vuosittaisen tilinpäätösraportoinnin rinnalle. Alkuun se koskee vain pörssilistattuja, yli 500 hengen yrityksiä. Jo vuodesta 2025 alkaen velvoitteet koskevat myös yrityksiä, joiden nettoliikevaihto on 40 miljoonaa tai taseen loppusumma 20 miljoonaa tai jotka työllistävät vähintään 250 henkilöä.

Vaikka vastuullisuusraportoinnin velvoitteet eivät omaan yritykseen asti ulottuisikaan, ei pidä unohtaa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden odotuksia ja vaatimuksia.

– Tehdessään hankintoja ja etsiessään yhteistyökumppaneita monet yritykset edellyttävät, että toimittaja tai kumppani pystyy osoittamaan toimenpiteet, joilla se seuraa ja hillitsee toimintansa ympäristövaikutuksia, Paltschik huomauttaa.

Viimeisin mutta ei suinkaan vähäisin on ympäristötekojen arvo yrityksen markkinoinnille, myynnille ja koko brändille. Kun toimenpiteisiin ryhtyy, ne kannattaa ilman muuta tehdä näkyviksi kertomalla yrityksen vastuullisuusmatkasta ja sen tuloksista omassa markkinoinnissa ja viestinnässä. Se on mahdollisuus osoittaa edelläkävijyyttä ja – luonnollisesti – vastuullisuutta.