VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Ikano Bankin vuosi 2020 ja odotukset vuodelle 2021

Ikano Bankille kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen – kuten kaikille pankeille ja koko Suomen kansantaloudelle. Maajohtaja Miia Heliö kertoo, mitkä asiat ovat nousseet esiin ja mitä on odotettavissa ensi vuodelle.

MILLAINEN VUOSI 2020 ON OLLUT? 

Tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen niin pankeille kuin koko Suomen kansantaloudelle. Kevään liikkumis- ja liiketoimintarajoitusten intensiivisyys yllätti kaikki. Meillä leasing-rahoituksen asiakaskunnan ydin muodostuu pienistä ja keskisuurista kone- ja liikennealan yrittäjistä. Monilla asiakkaillamme alun epävarmuus näkyi tilauskannan supistumisena, mutta ei onneksi kaikilla. 

Alussa saimme asiakkailtamme aiempaa enemmän maksuvapaapyyntöjä. Nyt pyydetyt maksuvapaat ovat jo päättyneet, eikä niitä ole ollut tarpeen jatkaa. Tämä mielestäni kertoo siitä, että asiakaskuntaamme kohdanneet talousvaikeudet eivät ole olleet pitkäaikaisia ja asiakkaamme ovat toipuneet hyvin. 

Myöskään luottotappiomme eivät poikkea normaalista vuodesta. Tilannetta ei kuitenkaan voi pitää vakaana niin kauan, kun epävarmuus viruksen leviämisestä ja sen estämiseksi tehtävistä valtiovallan toimenpiteistä jatkuu.

MITEN LEASING RAHOITUSMALLINA ON EDENNYT TÄNÄ VUONNA JA MITKÄ OVAT ODOTUKSET ENSI VUONNA?

Alkuvuosi ei myynnin osalta mennyt odotetusti. Olemme selvästi jäljessä ennustetusta myyntivauhdista. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että myynti rullaa viimevuotisella tasolla. Koska tilanne on ollut niin poikkeuksellinen, olemme panostaneet omiin prosesseihimme. Olemme muun muassa uudistaneet partnerien yhteistyösopimukset, saaneet sähköisen allekirjoituksen pilottipartnereille tuotantoon, edistäneet vakuutusmyyntiämme ja panostaneet asiakaspalvelun prosesseihin. Olen iloinen siitä, että olemme onnistuneet hyödyntämään ajan siten, että se tulevaisuudessa parantaa asiakkaidemme kokemaa palvelua. 
 
Tunnettuuden ja mielikuvien osalta suunta on ollut tänäkin vuonna viime vuosien tapaan ylöspäin. Olemme tehneet systemaattista työtä tunnettuuden lisäämiseksi kuljetus- ja maanrakennustoimialalla, ja nyt tunnettuus on lisääntynyt myös muilla toimialoilla – sellaisillakin, joilla ei ole aiemmin totuttu käyttämään leasingia. 

TALOUDEN EPÄVARMUUS VAIKUTTAA AINA INVESTOINTEIHIN. MIKSI LEASING ON HYVÄ RATKAISU JUURI NYT?

Leasing-rahoitus on aina hyvä ratkaisu riippumatta talouden epävarmuudesta, mutta sen yksi peruselementeistä on erityisen sopiva vallitsevaan tilanteeseen: Leasingerät ovat taseen ulkopuolisia eriä. Kun leasing-vastuita ei ole kirjattu taseeseen eikä investointiin ole sidottu omaa pääomaa, tuo ”säästynyt pääoma” voidaan ohjata tuottavampiin asioihin – tai kuten vallitsevassa tilanteessa moni yritys on tehnyt – jättää sen puskuriksi. Näin yrityksen kriittiset tunnusluvut, kuten esimerkiksi omavaraisuusaste, pysyvät vahvempina. 

MITÄ ASIAKKAAT OVAT VUODEN AIKANA KERTONEET – MITKÄ ALAT JATKAVAT INVESTOINTEJA?

Yhteinen nimittäjä läpi alojen on ollut identtinen kaava: shokki – elpyminen. Keväällä investoinnit hiipuivat, mutta melko nopeasti yritykset palasivat lähelle normaalia arkea, alaan katsomatta. Huolimatta siitä, heikkenikö yrityksen tuotteiden ja palvelujen kysyntä vai ei, suuri osa yrityksistä jäi seuraamaan taloustilanteen kehittymistä, mikä vaikutti investointeihin. 

Uskon että alkujärkytys on takana, mutta täydellinen elpyminen ja kysynnän kasvu saavutetaan vasta rokotteen saapumisen jälkeen luottamuksen taas kasvaessa. Kaikki perustuu yritysten ja kuluttajien uskoon huomisesta.

MITÄ YRITYKSET TOIVOVAT SUOMEN PÄÄTTÄJILTÄ? MITÄ TARVITAAN, JOTTA INVESTOINTEJA JA TYÖLLISTÄMISTÄ USKALLETAAN JATKAA ENSI VUONNA?

Suomen päättäjiltä toivoisin ennakoivampaa koronaviestintää ja rajoitusten rajoittamista paikallisiksi eikä suoraan maanlaajuisiksi. Samoin odotan, että mahdollisten tukipakettien ja investointien julkistaminen tapahtuisi mahdollisimman nopeasti, jotta talous elpyisi rivakammin ja epävarmuus tulevaisuudesta jäisi mahdollisimman lyhyeksi. 

MITKÄ VOISIVAT OLLA PARHAITA ASIOITA, MITÄ TAPAHTUISI ENSI VUODEN AIKANA?

 Parasta mitä ensi vuonna voisi tapahtua on se, että saisimme koronaan rokotteen, joka tuottaisi laumasuojan. Elämä voisi vihdoin palata takaisin entiseen mahdollisimman monilta osin. Niin meillä kuin partnereillamme ja asiakkaillamme.