VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Itsensä johtamiseen kuuluu myös spontaaniutta ja sallivuutta


Onko itsensä johtaminen vain kurinalaista ja suoraviivaista etenemistä kohti omia ja työyhteisön tavoitteita, vai onko se muutakin? – ”Ainakin se on yhteistä ohjautuvuutta ja kohtuullisuutta”, sanoo Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Seija Moilanen.

Seija Moilanen työskentelee Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijana ja on työssään perehtynyt erityisesti itsensäjohtamiseen ja sen kouluttamiseen. Moilanen kertoo, että itsensä johtamisen keskeisiä rakennuspuita ovat tavoitteellisuus, kohtuullisuus ja yhdessä tekeminen. Yksin ei itseäänkään johtaessa tarvitse pärjätä.

– Itsensä johtaminen käsitteenä ohjaa hiukan virheelliseen ajatukseen, että siinä olisi kyse vain itsestä. Itsensä johtaminen on yhteistä tekemistä ja ohjautuvuutta yhdessä sovittujen tavoitteiden eteen, Moilanen sanoo.

Itsensä johtamiseen kuuluu olennaisesti kohtuullisuus tavoitteisiin ja omaan toimintaan nähden. Myös tauot, työpäivän huokoisuus ja palautuminen ovat hyvän itsensäjohtajan prioriteettilistalla. Ne asettuvat samalle viivalle kuin omat ja työyhteisön tavoitteetkin.

– Apua saa ja pitää pyytää. Hyvässä työyhteisössä arvioidaan yhdessä, mitkä ovat viisaita valintoja tavoitteiden ja jaksamisen välillä, Moilanen korostaa.

Tavoitteet kannattaa paloitella osiin

Itsensä johtamiseen sisältyy taito paloitella suuret ja pitkät projektit osiin, jolloin ne voidaan aikatauluttaa kalenteriin ja tehtävälistoihin. Oleellista on myös edistymisen ja välietappien toteutumisen huomaaminen ja niistä iloitseminen.

– On muistettava, että eteneminen ei ole viivasuoraa, tilanteet muuttuvat jatkuvasti. On hyvä pysähtyä tarkastelemaan tasaisin väliajoin omaa työmääräänsä sekä työn vaatimuksia, ja miettiä, ovatko ne kohtuullisia kuhunkin tilanteeseen nähden.

Moilanen korostaa, että hyvällä itsensä johtajalla on tervettä itsekkyyttä ja hyvässä työkulttuurissa on lupa sanoa ääneen, jos oma työvire ei ole juuri nyt parhaimmillaan.

– Jokaisen elämään kuuluu hetkiä, kun ei ole parhaimmillaan tai on huolia tai kuormittavia tekijöitä elämässään. Se on inhimillistä ja pitää ottaa huomioon.

Itsensä johtaminen on taito, jota voi opetella

Hyvän itsensäjohtajan ei tarvitse olla läpeensä järjestelmällinen tai pilkuntarkka, mutta järjestelmällistä työotetta on hallittava sen verran, että työ sujuu ilman kaoottisuutta. Itsensä johtamista voi myös opetella.

– Itsensä johtamista voi harjoitella vaikkapa seuraamalla edellisten viikkojen tekemistä ja miettimällä, edistivätkö toimenpiteet yhteisiä tavoitteita ja pystyikö tekemään työtään niin, että itse ja ihmiset ympärillä voivat hyvin. Oman työskentelyn on oltava vähintäänkin sellaista, ettei hankaloita muiden työtä. Kuitenkin riittävän hyvä riittää, täydellinen ei tarvitse olla, Moilanen sanoo.

Työn tekemisen raamit sallivat spontaaniutta

Jos työn luonne ja työnantajan työntekemisen rajat sallivat, työtään voi tuunata itselleen sopivammaksi tai mieluisammaksi. Etenkin nyt kun etätyöt ovat yleistyneet, työpäivään voi sisältyä myös spontaaniutta: kesällä voi ottaa läppärin kainaloon ja suunnata rantatuoliin tai pitää Teams-palaverit kävellen vaikkapa metsässä tai puistossa.

– Ajan ja paikan suhteen pitää kunnioittaa työnantajan antamia ohjeistuksia, mutta ilman muuta esimerkiksi spontaani jäätelötauko auringossa voi olla välillä paikallaan. Itsensä johtamiseen kuuluu olennaisesti itsensä tunteminen ja sen ymmärtäminen, millaisessa ympäristössä ja minä aikana työnteko sujuu parhaiten. Jos se on laiturinnokassa kesästä nauttien, se on erinomainen paikka, Moilanen sanoo.

Kesästä puhuttaessa, Moilanen muistuttaa, että hyvä itsensäjohtaja muistaa varata aikaa kesälomaan laskeutumiseen ja rauhalliseen työn aloitukseen loman jälkeen. On inhimillistä, että lomarentoutumisen jälkeen työteho ei ole parhaimmillaan.

– Ihminen on kokonaisuus, johon vaikuttaa kaikki elämässä sillä hetkellä tapahtuvat asiat. Myös vapaa-aikana kannattaa arvottaa, mikä on kohtuullista ja mikä ei. Joskus on kannattavampaa lähteä työpäivän jälkeen ulkoilemaan ja jättää esimerkiksi siivoaminen toiseen päivään, vaikka olisikin siivouspäivä. Voi olla paljon tärkeämpää pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan ja antaa villakoirien kasvaa vielä rauhassa hiukkasen suuremmiksi.

Seija Moilasen parhaat vinkit palauttavaan kesälomaan:

  • Tee loma-aikana riittävän erilaisia asioita kuin töissä.
  • Anna itsellesi lupa rentoutua ja palautua.
  • Älä tee lomastasi itsellesi työleiriä kotitöidenkään osalta, vaan muista olla itsellesi lempeä. Jos villakoiriin ei kompastu, anna niiden olla ja lämmitä vaikka sauna.
  • Anna aikaa perheelle, läheisille ja ystäville.