VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Maailma muuttuu, kaikkea ei tarvitse omistaa itse

Omistamisen kulttuuri on vaihtunut hiljalleen vuosikymmenten kuluessa osamaksumyönteisyyteen. Nyt leasing yrityshankintojen rahoitusvaihtoehtona yleistyy – nyky-yrittäjä haluaa helppoutta ja joustavuutta omistamisen sijaan. 

– Meillä on Suomessa vahva omistamisen kulttuuri, mikä johtuu varmasti historiastamme maa- ja metsätalousmaana. Laitteet on totuttu omistamaan itse. Ajat ovat sittemmin muuttuneet ja leasingin hyödyt nähdään nykyään selvemmin, kertoo Ikano Bankin Suomen myyntijohtaja Joel Liski.

Omistamisen historiankirjojen sivut alkoivat kääntyä 60-70-lukujen taitteessa, kun osamaksuvaihtoehto sisältyi yhä useammin perinteisten pankkien rahoitusvaihtoehtoihin. Enää isäntien ei tarvinnut lätkäistä setelitukkua pöytään tai ottaa lainaa kerralla, vaan tietyn hankinnan pystyi maksamaan osissa.

– Osamaksuvaihtoehto yleistyi nopeasti ja se on pedannut tietä myös leasingille. Tällä hetkellä osamaksukulttuuri pitää edelleen pintansa Suomessa, mutta vuosien ”rahoitusmonopolin” jälkeen on herätty huomaamaan, että vaihtoehtojakin on. Tulevaisuus pelattaneen leasingin pussiin, Liski uskoo.

Osamaksu ja leasing ovat erilaiset rahoitusvaihtoehdot

Osamaksu ja leasing mielletään usein vaihtoehtoisiksi tuotteiksi, vaikka ne ovat melko erilaiset. Osamaksun ja leasingin yhteiset hyödyt tulevat siitä, että jonkin tärkeän hankinnan tehdäkseen yrityksen ei tarvitse säästää rahaa vuosikausia ja samalla pihdata muista tarpeellisista menoista. Toiminnan kannalta elintärkeät elementit ovat heti käytössä ilman suurta kertainvestointia. 

Leasingia hyödynnetään nykyisin yhä useammilla eri segmenteillä ICT-palvelukokonaisuuksista järeisiin kaivinkoneisiin. Osamaksu pitää pintansa vielä raskaan kaluston ja erityisesti henkilöautojen puolella, joskin keskustelu henkilöautojen yksityisleasingistä käy kuumempana kuin koskaan.

– Leasing valitaan tavallisesti silloin, kun yritys haluaa vuokrata laitteita tai palvelukokonaisuuksia tietyn määräajan. Osamaksu toimii edelleen, kun tähdätään yksittäisen laitteen rahoittamiseen sekä omistamiseen rahoituskauden jälkeen. Leasingin selkeimmät valtit ovat helppous, kulujen ennustettavuus sekä erityisesti tilanteen välttäminen, jossa yritykselle jää käsiin laite, jota ei enää käytetä eikä sillä ole juuri arvoa – nämä kaikki ovat arvokkaita elementtejä nykymaailmassa, joka muuttuu nopeammin kuin koskaan, Liski selvittää.

Osamaksussa kohteen omistaa asiakasyritys, joten se kirjataan yrityksen taseeseen. Leasingissä kohteen omistaa rahoitusyhtiö, jolloin asiakasyrityksen taserakenne pysyy kevyempänä. Osamaksussa alv-vähennys tehdään kertaluontoisena hankintahinnasta, kun taas leasingissä vuokraerät ovat alv-vähennyskelpoisia. Osamaksussa on aina mukana muutaman kymmenen prosentin suuruinen käsiraha, jota taas leasingissa ei tarvitse lainkaan kohteen toimiessa vakuutena.

Nyt halutaan helppoutta ja ennustettavuutta

– Leasingin hyödyt tulevat helppoudesta ja ennustettavuudesta. Vaikka lisäät sopimukseen huoltoa, vakuutuksia ja muita palveluita, tiedät mitä hankinta ja sen käyttö kuukausittain sinulle maksaa ja kuinka kauan, Liski painottaa.

Uudet yrittäjät pääsevät pienellä alkuun ja voivat vaivattomasti skaalata toimintaansa ylöspäin sitä mukaa, kun kassavirta kasvaa. Toisaalta muuttuva ja epävarma maailma toimii myös toisinpäin. Leasing on joustava myös tilanteissa, joissa läppärit, sähköpöydät tai mobiililaitteet jäävät ilman käyttäjää. Tällöin leasattujen laitteiden jäljellä oleva vuokra maksetaan ja laitteet palautuvat myyjälle – toki sopimustyypistä riippuen.

– Tässä piilee myös vihreä elementti. Yrittäjän ei tarvitse huolehtia esimerkiksi tietokoneiden tai muiden hankintojen kierrätyksestä, eivätkä ne jää yrityksen tiloihin täyttämään varastoja ja nurkkia.

Tulevaisuuden kuvassa palvelusaatio ja yritysklusterit

Tulevaisuuden ja osin jo nykyhetken sana on palvelusaatio (servitization). Asiakkaat kaipaavat vaivattomuutta, eivätkä enää halua käyttää aikaansa erilaisten hankintojen tekemiseen tai niistä huolehtimiseen. Jotta kiristyvässä kilpailussa pärjää elinvoimaisena, aika keskitetään yrityksen omaan ydinliiketoimintaan. Siksi yritykset kaipaavat monipuolista ja vaivatonta palvelua.

– Jotta yleiseen tarpeeseen voidaan vastata, tuotteita ja palvelua tarjoavien yritysten yhteistyö tulee olemaan yhä tärkeämpää. Tulevaisuudessa tulemme näkemään yritysklustereita, eri toimijoiden ekosysteemeitä, joiden avulla yritykset voivat poimia tarpeisiinsa sopivia tuotteita ja palvelua yhden laskun alle. Siinä rahoitusta tarjoavat toimijat, kuten Ikano Bank, tulevat olemaan yhteistyön ytimessä, Liski maalaa.