VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Kohtele leasing-rahoitettua hankintaasi kuin omaa

Yritykset leasaavat hyvin usein kohteita, jotka ovat sen liiketoiminnan kannalta kriittisiä tuotantovälineitä. Niiden toimivuus ja luotettavuus ovat asioita, joista ei missään käänteessä kannata tinkiä. Parhaimmillaan uusi investointi siivittääkin yrityksen kohti kasvua.

– Huollattamalla leasattua laitetta varmistetaan sen asianmukainen toimivuus ja pidennetään käyttöikää. Huoltaminen on myös turvallisuustekijä. Huollettu ja puunattu laite on turvallisempi, eikä vaarallisia yllätyksiä tai kalliita työnseisahduksia pääse sattumaan, toteaa Johanna Suomi Ikano Bankin Perinnästä & Realisoinnista.

Suurin osa asiakkaista näin toimiikin. Kohteet ovat hyvässä kunnossa, niitä huolletaan säännöllisesti ja niillä on asianmukaiset vakuutukset.

– On ilahduttavaa huomata, että suomalaiset yritykset kohtelevat hankintojaan pääsääntöisesti erittäin hyvin, aivan kuten omaansa. Yritykset näkevät selkeästi myös kauemmas – mitä paremmassa kunnossa kohde on, sitä pitempää käyttöikää ja/tai parempaa hintaa siitä sopimuskauden jälkeen saa, myyntijohtaja Joel Liski kertoo.

Riippuen rahoitussopimustyypistä, asiakas voi jatkaa kohteen käyttöä sopimuskauden jälkeen, myydä sen tai käyttää vaihtokohteena uutta kohdetta hankkiessa. Joissain tapauksissa myyjäliike lunastaa kohteen sopimuskauden päätyttyä.

Leasing-sopimuksessa sitoudutaan kohteen kunnossapitoon

Suomen työhön kuuluu Ikano Bankin luotonvalvonta. Hän seuraa, että sopimusten edellytykset täyttyvät ja asiakkaat maksavat laskunsa ajallaan. Joskus näin ei valitettavasti ole, ja silloin rahoitussopimus puretaan ja kohde haetaan pois ennen sopimuskauden loppua.

– Tällaisessa tilanteessa laiminlyöntejä on saattanut tapahtua jo aiemmin ja kohteiden kunnossapidosta on mahdollisesti luistettu, Suomi toteaa.

Tällainen tapaus tuottaa päänvaivaa sekä asiakkaalle että rahoittajalle. Kohde täytyy käydä hakemassa pois ja jälleenmyydä eteenpäin. Asiakas jää ilman hankkimaansa laitetta ja sen jälleenmyyntiarvo pienenee.

– Myös tämä vaikuttaa suoraan asiakkaaseen, sillä sopimuspurusta huolimatta asiakkaan velka jää edelleen jäljelle. Jos kohde on hyvässä kunnossa ja menee nopeasti kaupaksi hyvällä hinnalla, asiakkaan jäljellä oleva velkaosuus voi pienentyä merkittävästikin, Liski sanoo.

Käyttöleasingissa ja käyttövuokrassa huollot hoitaa myyjäliike

Ikano Bank tarjoaa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, joista käyttöleasing- tai käyttövuokrasopimukseen voi sisällyttää erinäisiä myyjäliikkeen tarjoamia palveluita, kuten huoltoa ja ylläpitoa. Tällöin asiakkaan ei tarvitse niistä huolehtia – myyjäliike muistuttaa ja hoitaa ne aina ajallaan.

Yksi perinteinen tapa on huollattaa kohteita kootusti tai tarpeiden mukaan, mutta silti selkeästi leasing-sopimuksesta irrallaan. Kuitenkin uudet rahoitusvaihtoehdot, kuten käyttövuokra ja käyttöleasing, mahdollistavat sen, että huolto- ja ylläpitoasiat on sovittu osana leasing-sopimusta ja ne maksetaan leasing-kohteen vuokrien yhteydessä säännöllisissä erissä.

– Tämä helpottaa investoinnin kokonaiskustannusten hahmottamista ja takaa sen, että kohteet pysyvät säännöllisten huolto-ohjelmien johdosta tip top -kunnossa, Liski vinkkaa.