VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Tutkimus: Kumppanit arvostavat henkilökohtaista palvelua, mutta myös digiä

Ketterä, yhteistyökykyinen, pienehkö, dynaaminen ja hyvä kumppani – muun muassa tällaisia sanoja nousi esille, kun kysyimme yhteistyökumppaneiltamme mielikuvia meistä.

Tutkimusyritys Sailer toteutti meille tutkimuksen, johon haastateltiin yhteensä 12 yhteistyökumppaniamme eri aloilta. Poimimme tutkimuksen tuloksista muutamia asioita.

Digi vs. ihminen

Tutkimustuloksissa näkyi kiinnostava ristiriita digitalisaation ja ihmisen tekemän työn välillä. Toisaalta halutaan nopeutta, automatisaatiota ja sähköisiä palveluita, mutta toisaalta halutaan säilyttää ihmiskontakti.

Yhteistyökumppanimme pystyvät esimerkiksi tarkastelemaan hakemuksia ja luottopäätöksiä sähköisesti ja heillä on käytössään 24+ Partnerweb -kumppanijärjestelmämme. Sähköinen allekirjoitus on tällä hetkellä työn alla.

- Yhteistyökumppanit voivat hoitaa paperityöt digitaalisesti, mutta heillä on aina myös tukenaan ihminen, joka vastailee kysymyksiin ja jonka kanssa voi tarvittaessa miettiä rahoitusratkaisuja tapauskohtaisesti. Yhteyshenkilömme saivat erittäin hyvää palautetta henkilökohtaisesta palvelusta, kertoo Ikano Bankin myyntijohtaja Joel Liski.

Hakemusten hyväksyminen

Tutkimuksessa nousi esille myös rahoitusten hyväksymisprosessi: jos rahoitushakemus ei mene läpi, saatetaan jäädä miettimään, millä perusteilla hakemuksia hyväksytään tai hylätään. Meillä hyväksymisprosessia ei ole automatisoitu vaan päätöksen tekee aina ihminen.

- Rahoittajana meidän vastuullamme on muodostaa mahdollisimman kattava kuva yrityksen maksukyvystä ja taloudellisesta tilasta, sopivasta rahoituksen määrästä sekä siitä, onko suunniteltu hankinta järkevä investointi yrityksen toiminnan kannalta, Liski kertoo.

- Jos rahoitushakemusta ei hyväksytä, syynä voi olla se, että investointi on ylisuuri yrityksen toimintaan nähden. Kovin tarkasti emme voi avata hyväksymisprosessiamme, mutta pyrimme mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin.

24+ Partnerweb

Yhteistyökumppaneillamme on käytössään 24+ Partnerweb, jossa he voivat muun muassa tehdä luottokyselyitä, hakea yritystietoja ja luottopäätöksiä sekä käyttää laskuria.

Partnerweb-portaali sai tutkimuksessa kiitosta muun muassa helppokäyttöisyydestään sekä siitä, että sen kanssa säästää aikaa ja säästyy turhalta työltä.

- Järjestelmän ulkoasusta saimme vähän kritiikkiä, mutta siihen on tulossa muutoksia tämän vuoden aikana. Myös koko järjestelmää kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Lisäksi sähköistä allekirjoitusta kehitetään parasta aikaa ja se on tarkoitus lanseerata tämän vuoden aikana, Liski kertoo.