VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Leasing madaltaa investointikynnystä, kun epävarmuus uhkaa


Epävarmoina aikoina leasing-rahoitus tarjoaa varmuutta ja ennakoitavuutta liiketoiminnan luonnollisiin kuluihin. Yrityksen kasvutavoitteisiin sekä toimialankehitykseen vastaaminen tuotanto- tai palvelutekniikan investoinneilla onnistuu leasingin avulla riskittömästi ilman suuria pääomasijoituksia.

Yhteiskunnan muutoksen kiihtyvä tahti sekä markkinatilanteen epävarmuus aiheuttavat seurauksia myös yritysten toimintastrategioissa sekä investoinneissa. Viime vuosina tapahtunut työelämän muutos on tyhjentänyt monia toimistoja, kun eksponentiaalisesti lisääntynyt etätyö on vapauttanut työnteon konttoreiden ulkopuolelle. Etätyöhön siirtyminen on pakottanut monia yrityksiä päivittämään laitteistoaan ripeällä aikataululla. Samanaikaisesti myös teknologian nopea kehitys ohjaa monilla toimialoilla laitteiston elinkaaren lyhenemiseen ja nopeampaan vaihtosykliin, jolloin investointeja täytyy tehdä entistä tiheämmällä aikavälillä. Epävarmuuden keskellä leasing helpottaa yrityksen budjetointia ja tuo joustavuutta taloushallintoon. Leasing-rahoituksen etuina ovat helppous ja ennakoitavuus, jolloin liiketoiminnan ylläpito ja kehittäminen helpottuu sekä uusia kasvutavoitteita voidaan tukea investointien avulla ilman suuria taloudellisia riskejä.

Yrityksen kasvu on usein sidottuna investointeihin. Erityisesti nuorille ja kasvaville yrityksille leasing tarjoaa mahdollisuuden erottua alan muista toimijoista kilpailukykyisellä tuotanto- tai palvelulaitteistolla. Myös yhteiskunnan tai toimialan menettelytapojen muutokset pakottavat yrityksiä investoimaan laitteistoon pysyäkseen kehityksen kyydissä ja ylläpitääkseen riittävää ammatillista kompetenssiaan. Rahoituksen hankkiminen näihin, usein nopean syklin investointeihin, saattaa olla hankalaa ja lisätä taloudellisia riskejä. Tilanteissa, jossa pääoman sijoittaminen ei ole mahdollista, leasing on nopea ja turvallinen ratkaisu.

Teknologian uusiutumisen kiihtyvä tahti on ajanut esimerkiksi IT-alan tilanteeseen, jossa kaluston uusimisen sykli on lyhentynyt huomattavasti. Leasing-sopimuksen avulla investoijan ei tarvitse sitoutua kalustoon vuosikausiksi, vaan sopimuksen loppuessa voidaan tehdä päätös kaluston uusimisesta tai vaihtoehtoisesti hankinnan lunastamisesta. Näin ollen pystytään myös kartoittamaan kaluston tarpeellisuutta ja hankinnat eivät jää lojumaan toimitiloihin käyttämättömänä vuosikausiksi. Vanhan kaluston jatkosijoittaminen ei jää investoijan huoleksi, vaan myyjäliike huolehtii jatkosta. Yrityksen toiminnan kasvua edistävät ratkaisut ovat ohittaneet halun omistaa, mikä osaltaan tukee myös yhteiskunnan vihreää siirtymää.

Leasingin avulla yritys voi rahoittaa hankintojansa aina vihersisustuksista raskaaseen kalustoon ja melkein mitä tahansa niiden väliltä. Investointitarpeen syntyessä yritys on yhteydessä joko myyjäliikkeeseen tai Ikano Bankiin, jonka jälkeen Ikano Bank käsittelee hakemuksen ja sopimus allekirjoitetaan osapuolten kesken. Hankinta maksetaan kuukausierissä, jotka sisältävät vuokran, koron sekä käsittelykulun. Kuukausierä on samansuuruinen joka kuukausi ja halutessaan investoija voi liittää sopimukseen esimerkiksi huoltopalveluita tai vakuutuksen, jotka maksetaan kuukausierän yhteydessä.