VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Leasingin edut ja haitat


Leasingin etuina ovat erityisesti helppous ja ennustettavuus sekä se, ettei lisävakuuksia tarvita. Yritys voi keskittyä ydinliiketoimintaansa, kun laitteet, niiden huollot ja vakuutukset ovat jatkuvasti kunnossa.

Yrityksen tehdessä suuria investointeja ja hankkiessa uutta käyttöomaisuutta, koko setelitukkua ei välttämättä löydy yrityksen omasta kassakaapista. Aina yrityksen omistaja ei myöskään halua käyttää pääomaansa hankintoihin, vaan osoittaa varojaan johonkin muuhun tarpeeseen, kuten vaikkapa tuotekehitykseen. Silloin yrittäjän kannattaa harkita leasingrahoitusta hankintojensa rahoitusvaihtoehdoksi. 

Miten rahoitusleasing, vuokra, käyttöleasing ja käyttövuokra eroavat toisistaan

Ikano Bank tarjoaa neljä erilaista rahoitusmuotoa, joita ovat rahoitusleasing, käyttöleasing, vuokra ja käyttövuokra. Rahoitusleasing on kyseessä silloin, kun asiakas maksaa kiinteää vuokraa koko sopimuskauden ajan ja vastaa kohteen jäännösarvosta sopimuskauden loputtua. Rahoitusvaihtoehtona kohteen vuokra tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa vain kohteen käytöstä sopimuskauden ajan. Myyjäliike vastaa kohteen jäännösarvosta sopimuskauden loputtua.

Käyttöleasingistä puhutaan silloin, kun asiakkaan maksamaan kiinteään kuukausivuokraan sisällytetään erilaisia palveluita, kuten esimerkiksi huoltoa, ylläpitoa tai vakuutuksia. Käyttöleasingissa kohteen jäännösarvosta vastaa asiakas. Käyttövuokrassa jäännösarvosta vastaa myyjäliike ja asiakas maksaa vain kohteen käytöstä ja siihen liittyvistä palveluista sopimuskauden ajan.

– Käyttöleasing ja käyttövuokra yleistyvät koko ajan, sillä ihmiset ja yritykset kaipaavat liiketoiminnassaan helppoutta. Kun yhdelle laskulle saadaan sisällytettyä mahdollisimman paljon, yritykseltä säästyy aikaa sen ydinliiketoiminnalle, Ikano Bankin myyntijohtaja Joel Liski sanoo.

Leasing yleistyy liiketoiminnan hankintojen rahoitusvaihtoehtona

Leasingilla voi hankkia lähestulkoon mitä vain läppäreistä kahvikoneisiin tai viherseinistä raskaaseen kuljetus- tai maansiirtokalustoon. Moni yritys hankkii leasingilla ICT-laitteistonsa ylläpitopalveluineen ja/tai koko toimistonsa kalustuksen tuoleista ja pöydistä jumppapalloihin.

– Liiketoimintaympäristö on murroksessa. Kentällä näkee nuoria ja nälkäisiä yrittäjiä, jotka katsovat maailmaa eri tavalla kuin vanhempi sukupolvi. Halu omistaa itse ei ole enää niin tärkeää, vaan se, että liiketoiminta voi pyöriä mahdollisimman järkevällä tavalla.

Leasingin hyötynä helppous ja ennustettavuus – eikä lisävakuuksia tarvita

Leasingrahoituksen viisi tärkeintä etua ovat:

• Kuukausimaksun helppous verrattuna kertainvestointiin.

• Investoinnissa ei tarvita omaa pääomaa tai lisävakuuksia.

• Järkevä ja ennustettava budjetointi: joka kuukausi asiakas saa samansuuruisen laskun koko sopimuskauden ajan. Yllätyksiä ei tule.

• Liiketoiminta voi kasvaa ja kehittyä, kun käytössä on aina ajan tasalla oleva kalusto: leasing-sopimuksen päättyessä kalusto voidaan päivittää uuteen.

• Alv:n vähennyskelpoisuus: leasing-vuokra on kokonaisuudessaan yrityksen kulua, joista alv:n osuus on vähennyskelpoista.

– Leasingin etuna voidaan pitää myös sitä, että kohteen voi erikseen sovittaessa lunastaa sopimuskauden jälkeen itselleen, jos niin haluaa. Tämä on tärkeää erityisesti uusille yrityksille, joilla ei ole yrityksen perustamisvaiheessa vielä kerrytettynä pääomaa investointien rahoittamiseksi, Liski muistuttaa.

Helppoudella on hintalappunsa

Liski toteaa, että leasingrahoitus ja osamaksu ajatellaan usein toistensa kilpailijoiksi, vaikka nämä kaksi rahoitusvaihtoehtoa ovatkin keskenään hyvin erilaisia tuotteita:

– Osamaksuun tarvitaan tuntuva käsiraha, kun leasingissa sitä ei vaadita lainkaan. Kohde itsessään toimii vakuutena leasing-rahoittajalle, Liski kertaa.

Leasingrahoituksen helppous ja se, ettei sopimukseen tarvita lisävakuuksia, lisää rahoittajan riskiä. Siksi Leasingrahoitus on muihin vieraan pääoman rahoitusmuotoihin verrattuna kalliimpi vaihtoehto.

– Kuten muidenkin rahoitustuotteiden kanssa, yrityksen on hyvä tiedostaa ylivelkaantumisen riski. Tämä on vaarana silloin, jos investointisuunnitelmia ja kannattavuuslaskelmia ei tehdä huolellisesti ennen hankintapäätöstä, Ikano Bankin riskienhallinnasta vastaava johtaja Tero Haapiainen sanoo.

– Me arvioimme jokaisen luottohakemuksen tarkoin ennen hyväksyttyä luottopäätöstä – se on vastuullista liiketoimintaa ja myös asiakkaan etu, Haapiainen muistuttaa.


Lue lisää leasingistä