VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Loman jälkeen työnimu kadoksissa? Muista nämä neljä asiaa


Loman jälkeinen työhön paluu tuntuu usein tahmealta, eikä työ entiseen tapaan tempaise mukaansa. Vaikka moni nauttii työstään ja iloitsee ammatistaan, on silti tavallista tuntea käynnistymisvaikeuksia ja ärsytystä arkirytmiin palaamisesta.

– Soisin jokaiselle armollisuutta ja myötätuntoa itseen ja omiin vaatimuksiin nähden ensimmäisellä viikolla loman jälkeen. Ensimmäinen viikko voi hyvin olla rennompi ja itseään kannattaa tietoisesti ajaa takaisin arkirytmiin hiljalleen, toteaa Mehiläisen työterveyspsykologi Henri Linnala.

Lomalta paluu on erinomainen hetki pysähtyä miettimään omaa työtään ja arjessa viihtymistään. Mitkä ovat työni vetovoimatekijät ja miten voin niitä arjessani edistää?

1. Kaikki lähtee tasapainosta

Työnimu on kiteytettynä sitä, että työ tuntuu innostavalta energisoivalta, ja työntekijä on iloinen ja tyytyväinen sitä tehdessään. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan suomalaisista kuusi kymmenestä tuntee työnimua arjessaan useita kertoja viikossa. Se edellyttää, että työn rakenteisiin on kiinnitetty huomiota ja hyvä esimiestyö, resursointi sekä työn mielekkyys toteutuvat työssä riittävällä tasolla.

– Työn ja vapaa-ajan balanssi on työterveyspsykologin silmälasein katsottuna kaikista tärkein työnimuun vaikuttava tekijä. Kun palikat ovat riittävän hyvin tasapainossa elämässä, työhönkin jaksaa keskittyä ja innostua siitä, Linnala sanoo.

Työnimu vaatii toteutuakseen sopivasti ponnistelua ja haasteita, jotta mielenkiinto työhön pysyy yllä ja työntekijä saa käyttää hyödykseen omaa osaamistaan ja taitotasoaan. Silloin onnistumisen kokemukset tuovat iloa työhön. Liiaksi kuormittuneena hyvänlaatuinen stressi muuttuu kuitenkin helposti kuluttavaksi ja pienikin ponnistelu tuntuu liian vaativalta, eikä työnimukokemusta synny.

– Myös yksityiselämän tilanteet vaikuttavat kuormittumiseen. Työn ja yksityiselämän tasapaino voi joissakin elämäntilanteissa keikahtaa sijoiltaan myös henkilökohtaisen elämän vuoksi. Siksi koko elämän tasapaino vaikuttaa työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

2. Palautuminen on yhtä tärkeää kuin itse työ

On tutkittu, että loman palauttava vaikutus kestää noin kuukauden loman loppumisen jälkeen. Sen vuoksi palautumiseen arjen keskellä on kiinnitettävä huomiota.

– Yleisellä tasolla voidaan todeta, että työnimua on löydetty eniten niissä maissa, joissa vapaa-aikaa arvostetaan enemmän. On ymmärretty, että työntekijä, joka huolehtii palautumisestaan ja jaksamisestaan, on työssään tuottavampi. Hyvinvointi heijastuu työilmapiiriin, asiakaskohtaamisiin ja siten myös liiketoiminnan menestymiseen, Linnala sanoo.

3. Tuunaa työtä mieleisemmäksi

Työterveyslaitos kannustaa työntekijöitä tuunaamaan työtään ja työolosuhteitaan enemmän omia mieltymyksiään vastaaviksi.

– Lomalta paluu on hyvä hetki miettiä, mitkä ovat iloa tuovia tekijöitä töissä. Milloin viimeksi tunsi itsensä energiseksi ja aikaansaavaksi työpäivän aikana? Milloin ja mitä tehdessä aika tuntui lentävän? Mitä olivat ne tekijät, jotka vaikuttivat noihin tuntemuksiin, ja voisiko niitä tekijöitä saada arkipäiviin lisää, Linnala kysyy.

4. Työhön liittyvät voimavarat edistävät työnimua

Työnimua lisääviä voimavaroja ovat esimerkiksi työn palkitsevuus, kehittävyys ja monipuolisuus. Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, työroolin selkeys sekä työyhteisön ja esimiehen kannustus ja tuki synnyttävät halua työssä onnistumiseen.

Ikanolaiset kertovat lisää käytännön esimerkkejä työnimua kasvattavista tekijöistä:

– Minulla on mielenkiintoinen ja monipuolinen työ, eikä yksikään päivä ole samanlainen. Työtehtävät ovat kiinnostavia, sopivasti haastavia ja tarpeeksi vaihtelevia. Työssäni voin myös kehittyä ja oppia uutta. Minulla on hyvä tuki esimieheltä ja muilta kollegoilta ja tunnen, että työpanostukseni arvostetaan, kertoo Ikano Bankin markkinointipäällikkö Sofia Paltschik.

– Työn täytyy tuntua itselle merkitykselliseltä, ja siinä on oltava sopivasti vapautta ja vastuuta. Pidän tärkeänä, että itse pystyn jossain määrin vaikuttamaan työpäivien ja viikkojen sisältöön. Myös työn vaihtelevuus päivien ja viikkojen sisällä lisäävät työn mielekkyyttä, lisää puolestaan myyntipäällikkö Toni Karjalainen.

– Ystävällinen, oikeudenmukainen ja arkisen huomaavainen työilmapiiri on yksi tärkeimpiä työnimua tuovia tekijöitä. Siihen voi jokainen omalla asenteellaan vaikuttaa, Linnala korostaa.