VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Maatilojen konehankinnoissa haetaan tehoa ja vähäpäästöisyyttä

Modernissa maataloudessa tilakoot ja laiterepertuaarit ovat suuria – ja koneiden toimintavarmuus liiketoiminnan elinehto. Jotta tuotantokapasiteetti pysyisi parhaalla mahdollisella tasolla, koneisiin ja laitteisiin pitää investoida. Leasing pyrkii yhdeksi rahoitusvaihtoehdoksi.

Maatilat ovat kokeneet viimeisten vuosikymmenten aikana murroksen pienistä peltotilkuista ja muutamien lehmien navetoista valtaviin tilakokoihin. Peltopinta-ala ei ole vuosien varrella juurikaan kasvanut, mutta niiden hallinta on keskittynyt suuria kokonaisuuksia pyörittäville yrittäjille. Maatilat ovat tehokasta liiketoimintaa, jota säätilat ja luonto kuitenkin omalla otteellaan säätelevät.

– Jos aikoo pitää maatilan toiminnassa vielä 10-20 vuoden päästäkin, on pakko investoida toimiviin koneisiin ja niiden huoltoon. Koneiden toimintavarmuus on tärkeää, sillä niiden varaan on uskottava lyhyellä kylvö-, kasvu- ja niittokaudella maatilan koko vuoden tulos, korostaa Teknisen Kaupan Liiton johtava asiantuntija ja maatalouskonejaoston asiamies Juha Ala-Hiiro.

Jakamistalous on pohjustanut tietä leasingille

Suomessa vallalla ollut omistamisen kulttuuri maataloudessa ollut historian saatossa verrattain vahvaa, mutta jakamistalouttakin on kautta aikain harrastettu:

– Pienten maatilojen viljelijöillä on ollut yhteisiä koneita ja laitteita ja niitä on lainailtu keskenään. Myös maamiesseurat ovat omistaneet koneita, joita maanviljelijät ovat yhdessä käyttäneet. Nyt suuret tilat tarvitsevat laajan laiterepertuaarin itse, kun pellot ovat suuria ja aikaikkuna esimerkiksi kylvössä ja puinnissa on kapea, Ala-Hiiro sanoo.

Jotta tuotantokapasiteetti pysyisi parhaalla mahdollisella tasolla, koneisiin ja laitteisiin pitää investoida. Hankinnat ovat suuria ja kalliita, ja pankit ovat keskeisiä rahoituskumppaneita. Uutena rahoitusvaihtoehtona on nousemassa leasing.

– Tarjoamme leasingia sellaisiin hankintoihin, joissa yrittäjän ei tarvitse itse omistaa konetta. Ratkaisevaa on koneen elinkaaren aikainen kokonaiskustannus, Ikano Bankin myyntijohtaja Joel Liski sanoo.

– Leasingin etuna on muun muassa se, että sen kanssa ei välttämättä tarvita lisävakuuksia, sillä rahoitettava kohde toimii itsessään vakuutena. Samansuuruiset vuokraerät parantavat kulujen ennustettavuutta, erityisesti jos pelkän konerahoituksen sijaan sopimukselle liitetään esimerkiksi säännöllinen huoltopalvelu, jota maksetaan vuokraerien yhteydessä.

Uusi ja huollettu kone toimii silloin, kun sitä tarvitaan

Maatilalla koneet ja laitteet ovat kovassa käytössä, joten niiden vaihto uudempiin tulee nopeasti eteen. Laitteet kannattaa pitää verrattain nuorena, sillä uusien koneiden teho on aivan eri tasolla vanhoihin nähden. Monen koneen teho on sataprosenttisessa käytössä, mikä asettaa myös huollolle erityisiä vaatimuksia.

– Kyntävä traktori tarvitsee kaiken tehon, eikä maanviljelijällä ole peltojen kyntöajankohtana aikaa odottaa rikkoutuneen traktorin korjausaikaa. Koneiden huoltovarmuuden on oltava huippuluokkaa, Ala-Hiiro toteaa.

Uudet koneet ja laitteet ovat vähäpäästöisiä

Moni maanviljelijä miettii myös ympäristöä ja siksi yhä useampi valitsee käyttöönsä vähäpäästöisiä työkoneita.

– Vastuullisuus ja koneiden vähäpäästöisyys on maanviljelijöille tärkeää. Heidän leipänsä tulee hyvinvoivasta maasta, puhtaasta vedestä, raikkaasta ilmasta sekä ennustettavasta ilmastosta.