VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Muuta vastuullisuus konkreettisiksi teoiksi


Vaaditaanko sinulta vastuullisuutta johtajana, esihenkilönä tai omistajana? Veikkaan, että useammin ja useammin. Aina et ehkä huomaakaan, sillä moni niistä aiheista on aika arkipäiväinen.

Olen toiminut esihenkilönä ja johtajana ICT-, vakuutus- ja rahoitusalalla yli 20 vuotta. Vuosi vuodelta vastuullisuuden teema on saanut lisää painoa – samaan tahtiin kuin sen merkitys kasvaa yhteiskunnassa.

Olen sitä mieltä, että vastuullisuus toteutuu vain, jos se näkyy konkreettisina tekoina. Meillä Ikano Bankissa rahoitusyrityksenä se tarkoittaa niitä käytännön toimia, joilla varmistamme rahoituksen luotettavuuden. Mukana on sekä raskasta sarjaa, että liiketoiminnan arkipäivää.

Kysymme, jotta tiedämme

Rahanpesun estäminen on syynä siihen tarkkaan tiedonhankintaan, jota alamme yritykset tekevät. Joskus se tuntuu asiakkaista ylenpalttiselta, mutta läpivalaisu tuo turvaa meille kaikille. Velvoite rahanpesun estämiseen tulee viranomaisilta ja lainsäädännöstä, mutta myös omasta ohjeistuksestamme.

Astetta rajumpi taustatekijä on terrorismin rahoittamisen estäminen. Ymmärrämme kaikki syyn siihen, ja siksi on tärkeää, että rahaliikenne on läpinäkyvää ja varmistettua.

Rahoituksen eettisyyden takia velvollisuutemme on ottaa huomioon myös intressiristiriitoja tai lahjonta- tai korruptioepäilyjä.

Hallitsemme riskimme

Riski kuuluu pankkitoimintaan, ja sen hallitseminen on johdon keskeisiä tehtäviä. Varmistamme, että pankin luottosalkku ja riskiasema on aina omien tavoitteidemme rajoissa. Altistumista riskeille ja riskien toteutumista on seurattava säännöllisesti ja niistä raportoidaan pankin johdolle.

Luottoriskien punnitsemisessa asiantuntijamme tekevät työtä päivittäin, ja se on osa vastuullista liiketoimintaa. Periaatteemme on rahoittaa hyviä kohteita ja hyvää liiketoimintaa. Olisi väärin tarjota sopimusta, josta olisi vaikeaa suoriutua.

Ikano Bankin sisäinen hallinto ja valvonta varmistavat, että organisaatiomme noudattaa ulkoisia ja sisäisiä ohjeita. Tämäkin lisää sekä asiakkaidemme että henkilöstömme luottamusta toiminnan tinkimättömään laatuun.

Olemme aktiivisia vastuullisuuden kaikilla alueilla

Vastuullisuuden kansainvälisesti vakiintunut nimi on kolmen kirjaimen yhdistelmä ESG, joka tulee sanoista Environmental, Social ja Governance. Minulla on sellainen mielikuva, että toimialasta riippuen yritykset luontaisesti seuraavat enemmän joko ympäristövaikutuksiaan, yhteisöllistä mainettaan tai hallintotapaansa.

Ikano Bank vähentää ympäristövaikutuksiaan sähköisellä viestinnällä painetun sijaan, käyttämällä vähäpäästöisiä liikennemuotoja, optimoimalla toimitilojen käyttöä ja lämmitystä sekä suosimalla etäkokouksia.

Yhteisöllinen vastuunotto kuuluu yrityskulttuuriimme. Teemme joka vuosi suunnitelmallisesti ja huomattavan paljon projekteja, joilla keräämme varoja heikoimmassa asemassa oleville. Toimenpiteisiin on yhdistetty henkilökohtaista avustustoimintaa sekä liikunnan harrastamista.

Yrittäjän istuu usein niin lähellä omistajaa, ellei peräti samalla tuolilla, että hyvä hallintotapa on kirjaimellisesti omissa käsissä. Mutta sama on tilanne täällä palkkajohtajallakin – omistajien oikeuksien suojeleminen, taloudellisten tietojen tarkka raportointi sekä ohjaus, valvonta ja tilivelvollisuus. Näistä kun huolehtii päivätöiden päälle, niin asiat ovat kunnossa.

Hyvään johtamiseen kuuluu ihan kivijalasta lähtien henkilöstöstä huolehtiminen. Siinä on monta vastuullisuuskulmaa.

Tämän vuoden alusta kaikissa suomalaisissa yli 50 työntekijän organisaatioissa kuuluu olla käytössä sisäinen, luottamuksellinen ilmoituskanava, niin sanottu whistleblower-kanava. Sen kautta henkilöstö voi ilmoittaa väärinkäytöksistä tai epäilyistä. Oikein rakennettu ilmoituskanava täyttää lain vaatimukset, mutta auttaa myös toimimaan eettisesti ja keräämään signaaleja liiketoimintaa uhkaavasta toiminnasta.

Mehän tiedämme, mikä on oikein. Kannustetaan toisiamme toimimaan niin.

Aurinkoista kesää kaikille!

Miia Heliö