VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

 

Tutkimukset osoittavat, että naisjohtajat tuovat vakautta ja vastuullisuutta rahoitusalalle


Naisten johdossa pankit ovat vakavaraisempia, minkä lisäksi taloudellisen raportoinnin ja ympäristöraportoinnin laatu paranee. Professori Sami Vähämaan laaja tutkimustyö osoittaa monia muitakin yhteyksiä naisjohtajien ja pankkien vakauden ja vastuullisuuden välillä.

“Aloittaessani tutkimukseni Helsingin pörssissä oli yrityksiä, joissa ei ollut ainuttakaan naista hallituksessa ja toimitusjohtajistakin vain muutama oli naisia. Vuodesta 2010 oli monta vuotta tilanne se, että Helsingin pörssiyritysten toimitusjohtajista vain yksi oli nainen. Tasa-arvon mallimaana tunnetussa Suomessa olimmekin tässä asiassa yhtä heikkoja kuin muutkin”, Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Sami Vähämaa kertoo.

Sami Vähämaan tutkimusaineisto perustuu lähestulkoon kokonaan yhdysvaltalaiseen aineistoon, jossa on mukana yhdysvaltalaiset pankit. Suomesta ei riittävää tutkimusaineistoa löydy, koska pörssilistattuja yrityksiä on vähän ja naisjohtajia vielä vähemmän.

“Yhdysvalloissakin pörssiyritysten johtajista naisten osuus on sama 5-6 % kuin täälläkin, mutta yrityksiä on niin paljon, että havaintojen määrä riittää tutkimuksen tekemiseen.”

Yli 7000 pankkia aineistona – naiset vähentävät riskisyyttä

Yksi keskeisimmistä Vähämaan tutkimusten löydöksistä liittyy pankkien riskisyyteen. Tutkimukset osoittavat, että naisten johtamat pankit ovat vakavaraisempia. Kertoessaan, että globaalin finanssikriisin aikaan vuosina 2008–2009 naisten johtamat pankit menivät pienemmällä todennäköisyydellä nurin ja niillä oli alhaisemmat luottotappiot, Vähämaa viittaa aineistoon, johon kuuluvat kaikki yhdysvaltalaiset pankit: 200 pörssilistattua pankkia sekä n. 7000 pienempää pankkia.

“Naiset pyrkivät pankeissa tekemään toimenpiteitä ja päätöksiä, jotka vakauttavat pankkeja ja vähentävät sen riskisyyttä”, Vähämaa kertoo.

Sukupuolten välisiä eroja on tutkittu käyttäytymistieteissä paljon, ja sieltä saadut tulokset osoittavat saman: naiset ottavat vähemmän riskejä kuin miehet.

Yhteys myös vastuullisempaan liiketoimintaan

Vähämaa kertoo, että toinen keskeinen havainto liittyy taloudelliseen raportointiin ja sen laatuun. Naisten johtamissa pankeissa esiintyy vähemmän tuloksen keinotekoista muokkaamista. Vastuullisemmat raportointikäytännöt ulottuvat myös ympäristöraportoinnin määrään ja laatuun.

On olemassa muutakin tutkimusnäyttöä naisten johtamien pankkien vastuullisuuden puolesta: naisjohtajuus pankeissa vähentää viherpesua, rahanpesuskandaaleja ja vilppiä.

“Yhdessä minunkin tutkimuksistani löysimme todisteita sen puolesta, että pankeilla, joiden hallituksessa on enemmän naisia, on parempi eettinen maine.”

Tuleeko joku hallituksen kokoukseen huonosti valmistautuneena?

Naisjohtajuutta käsittelevissä tutkimuksissa on havaittu, että naiset parantavat myös yritysten hallitustyöskentelyä, koska he valmistautuvat paremmin kokouksiin ja heillä on vähemmän poissaoloja. Naisjohtajien vanavedessä paranee toimintakulttuuri myös heidän ympärillään.

Vaikka vuosituhannen alussa käynnistynyt keskustelu jatkuu edelleen, edistystäkin on tapahtunut. Keskuskauppakamarin viimeisimmän selvityksen mukaan vuonna 2022 naisten osuus suomalaisten pörssiyritysten hallituksissa oli 31 prosenttia, kun vuonna 2011 se oli vain 18 prosenttia. Toisaalta – vuosina 2005–2020 yhdysvaltalaisten pörssilistattujen pankkien toimitusjohtajien joukossa oli yhdeksän naista, yhdeksän ei-valkoista miestä ja 254 valkoista miestä.

Taustaa Sami Vähämaasta: tutkimusta naisjohtajuudesta jo 17 vuotta

Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Sami Vähämaa on tehnyt naisjohtajiin liittyvää tutkimusta vuodesta 2007 alkaen. Hän on tähän mennessä julkaissut aiheesta seitsemän vertaisarvioitua tutkimusta, ja parhaillaan on työn alla kaksi uutta tutkimusta. Kipinä naisjohtajuuden tutkimiseen syttyi, kun sukupuolten välinen epätasa-arvo ja erityisesti naisten vähäinen määrä yritysten hallituksissa oli paljon esillä talousmedioissa. Vähämaa totesi, että hänen tieteenalallaan laskentatoimen ja rahoituksen parissa aiheesta oli hyvin vähän tutkimuksia olemassa. Niinpä hän päätti tarttua asiaan itse.

Maajohtaja Miia Heliö: henkilön kompetenssi ja kunnianhimo ratkaisevat

Ikano Bankin Suomen maajohtaja Miia Heliö sanoo, että jokainen johtaja on yksilö – suoraa yhteyttä sukupuoleen ei voi vetää. Ratkaisevia ovat kompetenssi ja kunnianhimo.

“Tämäntyyppinen tutkimus voi rohkaista useampia naisia hakeutumaan rahoitusalalle. Liiketoimintana se ei juurikaan poikkea mistään muusta liiketoiminnasta, jossa strateginen näkemys, riskienhallinta ja johtaminen ovat tasapainossa. Välimaan tulokset kertovat, että naiset menestyvät niissä rahoitusalalla ja molempia sukupuolia tarvitaan.”