VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Oikein hoidettuna digimarkkinointiin sijoitettu euro on tuottava investointi


Kuten mikä tahansa sijoitus, myös markkinointibudjetti vaatii tavoitteellisuutta, jatkuvuutta ja jonkin verran aikaa ollakseen tuottava. Laittamalla muutamat perusasiat kuntoon digimarkkinoinnilla saadaan pk-yrityksissäkin hyviä tuloksia. Kaikki alkaa verkkosivuista.

Ennen vitsailtiin, että markkinointibudjetissa on puolet liikaa, pitäisi vain tietää kumpi puoli. Digimarkkinoinnin vallattua leijonanosan yritysten mainosbudjeteista tuotto-odotukset ovat kasvaneet. Kaikkea voi nyt mitata, analysoida, seurata ja laskea. Enää pitäisi tietää, miten tämä tehdään.

Pk-yrityksissä käytävät pohdinnat ovat tuttuja Oddy Techin toimitusjohtaja Jukka Leinolle. Oddy Tech tuottaa verkkosivuja ja Oddy Digital digimarkkinoinnin palveluita, ja Leino on molemmissa yhtiöissä mukana omistajana. Hän vahvistaa, että digimarkkinoinnissa kaikkea todellakin voi seurata ja mitata, mutta avaimet hyviin tuloksiin ovat oikein rakennetuissa verkkosivuissa, niiden analytiikassa sekä jatkuvassa kehittämisessä.

Kotipesä kuntoon: viilaa verkkosivut, asenna analytiikka

Verkkosivujen merkitystä ei voi liikaa korostaa, ne ovat yrityksen markkinoinnin kotipesä, Jukka Leino toteaa:

- Jos verkkosivut ovat sinne päin, digimarkkinointiin käytetyt eurot uhkaavat valua kuin vesi hanhen selästä. Silloin jäädään miettimään, keitäköhän verkkosivujen kävijät olivat ja mitä he siellä tekivät.

Leino kertoo kuulevansa pk-yrityksiltä monesti, että asiakkaat tuntevat jo heidän palvelunsa ja työntekijänsä, eikä verkkosivuilla siksi ole heille suurta merkitystä. Verkossa kuitenkin liikkuu jatkuvasti potentiaalisia asiakkaita, jotka etsivät tietoa ja tekevät vertailua. Leino toteaa myös, että asiakkaat tuskin tuntevat yrityksen koko tarjoomaa:

– Tyypillisesti asiakkaat tuntevat ne palvelut, joita he itse käyttävät, mutta yrityksen muu osaaminen ja tarjonta jäävät pimentoon. Olemassa oleville asiakkaille tehty markkinointi on kaikkein kustannustehokkainta.

Jos ei omien verkkosivujen tilasta ole varmuutta, asiaa voi valottaa teettämällä verkkosivuille auditoinnin. Tällöin verkkosivut ajetaan muutaman eri ohjelmiston läpi, jolloin paljastuu, mitä korjattavaa verkkosivuilla on. Nämä voivat olla esim. linkkejä, jotka eivät toimi tai tekstiä ja kuvia, joita Google ei pysty lukemaan.

Oleellista on myös oikein asennettu verkkosivujen analytiikka. Se vastaa kahteen kriittiseen kysymykseen: mitä ihmiset tekevät verkkosivuilla ja mitä siellä pitää kehittää. Leino kertoo, että heidän tyytyväisimpiä asiakkaitaan ovat sellaiset, joiden kanssa verkkosivuja parannellaan joka kuukausi:

- Välillä vaihdetaan kuvia ja tekstejä, tehdään hakukoneoptimointia tai parannetaan käytettävyyttä mobiililaitteissa. Verkkosivut, niiden sisältö ja liikenne ovat täysin asiakkaan omaisuutta. En näe mitään tärkeämpää kuin niiden kehittäminen, Leino toteaa.

Tiedä, mitä tavoittelet – sen jälkeen seuraa ja mittaa

Kun verkkosivut ovat tuloskunnossa, on oikea aika satsata digimarkkinointiin: ohjataan ihmisiä sivuille somesta, Googlesta ja uutiskirjeestä. Kun ruvetaan puhumaan markkinoinnin teknologioista, asiaan vihkiytymätön hukkuu äkkiä termien ja työkalujen viidakkoon. Pk-yrityksiä hyödyttävistä ratkaisuista Leino nostaa esiin kaksi: sähköpostimarkkinointi ja siihen liitetty automaatio sekä chat-robotit.

- Lataamalla osoitteet asiakasrekisteristä sähköpostimarkkinoinnin alustaan ja lähettämällä fiksua sisältöä voidaan saada tuloksia nopeastikin. Asiakkaillamme on hyviä kokemuksia myös chatistä, joillekin se tuo ylivoimaisesti eniten potentiaalisia asiakkaita.

Entä tulosten mittaus ja seuranta? Leino tähdentää, että verkkosivujen analytiikalle on tärkeää määritellä ns. tavoitepisteitä, esim. uutiskirjeen tilauksia, yhteydenottoja tai ostotapahtumia.

- Jos esim. Facebook-kampanjaan on investoitu 500 €, analytiikka kertoo, kuinka monta kävijää tällä summalla on saatu verkkosivuille ja kuinka moni heistä on esimerkiksi ottanut yhteyttä myyntiin, varannut ajan tai tehnyt ostoksen verkkokaupasta. Näin voidaan laskea markkinointiin käytetyn rahan tuomat tulokset, Leino kertoo.

Myös digimarkkinointiin kannattaa suhteutua investointina, jonka tuottamaa tietoa ja tuloksia joutuu hetken odottamaan. Tehdään kokeiluja ja testausta, ja myös asiakkaat tarvitsevat aikaa. Edullisissa tuotteissa ja palveluissa tehdään spontaanejakin päätöksiä, mutta arvokkaat hankinnat vaativat asiakkailta pitkän harkinta-ajan.

Perinteiset mainonnan muodot kuten lehtimainonta tai televisio eivät nekään jouda romukoppaan. Leino sanoo, että yrityksen tunnettuuden kasvattamisessa niistä on hyötyä. Nähtyään lehtimainoskampanjan asiakas helpommin klikkaa tutun yrityksen mainosta vaikkapa Googlessa. Mitattavuudessa ne eivät kuitenkaan pärjää digimarkkinoinnille:

- Ihan kaikkea tekemistä ja kaikkien panostusten tuottosuhdetta voi seurata. Tämä erottaa digimainonnan kaikesta muusta mainonnasta.