VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Ota parviäly liiketoimintasi tueksi


Parviäly on tuttu termi jo vuosikymmenten takaa, mutta ilmiö on noussut ajankohtaiseksi sosiaalisen median aikakaudella. Verkkopalveluiden sekä webteknologioiden asiantuntija, North Patrol Oy:n perustaja Perttu Tolvanen kertoo, miten lähes jokainen yritys voi hyödyntää parviälyä helposti toimintansa tukena.

Parviälyä on tutkittu jo pitkän aikaa, mutta digitaalisuus ja sosiaalinen media sai ilmiön trendaamaan.

– Tänä päivänä teknologia mahdollistaa helposti asiakkaiden kuuntelemisen ja kommenttien keräämisen, Perttu Tolvanen toteaa.

Parvi viittaa sekalaiseen joukkoon, joka muodostuu yhteisen kiinnostuksen kohteen tai osaamisen myötä. Se eroaa etukäteen organisoidusta joukosta usein, koska se on monimuotoisempi. Parvi muodostuu luonnollisesti, eikä osallistujia valita esimerkiksi tittelin tai aseman mukaan.

– Aikaisemmin suurilta joukoilta kerättiin palautetta esimerkiksi ennalta valittujen fokusryhmien avulla. Näin saatiin tuotekehityksen kannalta arvokasta tietoa kuluttajarajapinnasta. Tänä päivänä tieto kerätään verkkosivustojen rating-systeemien tai nettikeskustelujen pohjalta.

Hyödynnä some-keskustelut, bloggareiden ja youtubettajien arvostelut

Teknologia on avannut uusia mahdollisuuksia tiedon jakamiseen ja keräämiseen. Parviäly hyödyntää tiedon vapaata kulkua. On siis tärkeää, että kuluttajilla on kanavia, joissa vapaa keskustelu ja kommentointi sallitaan. Parven tuottamaa informaatiota voidaan käyttää kehitystyössä, mutta samalla se voi vaikuttaa yksittäisen kuluttajan ostopäätökseen.

– Yksinkertaisimmillaan parviälyä voidaan hyödyntää juuri tuote- tai palvelukehityksessä keräämällä palautetta verkkosivujen kautta. Julkiset arvostelut myös kasvattavat luottamusta yritystä tai tuotetta kohtaan, Tolvanen kuvailee.

Arvosteluiden lisäksi parven tuottamaa arvokasta dataa voidaan kerätä esimerkiksi keskustelupalstoilta tai Facebook-ryhmistä. Some mahdollistaa nopean kommentoinnin ja viestinnän, jolloin myös yritys pystyy reagoimaan palautteisiin entistä nopeammin.

– Some-keskustelut, bloggareiden tai youtubettajien arvostelut herättävät kommenttikentissä keskustelua, jota voidaan käyttää joko uusien tuotteiden suunnittelun pohjana tai jo olemassa olevien tuotteiden kehityksessä. Uusimpana ilmiönä on esimerkiksi vaateteollisuudessa yleistyvä tapa tuottaa uusia tuotteita testiluontoisesti somesta kerätyn datan perusteella, Tolvanen kertoo.

Näin otat ensimmäiset askeleet parviälyn kanssa

Tolvanen neuvoo tutustumaan aluksi verkkokeskusteluihin, joita löytyy sosiaalisen median kanavista tai verkkokauppojen tuotteiden arvostelulaatikoista. Kuluttajien luomista yhteisöistä saat edullisesti ja tehokkaasti tietoa tuotteidesi käytöstä.

– Kuluttajabrändin on tärkeää tietää, mitä omista tuotteista tai palveluista puhutaan netissä. Tämän selvittäminen on ensimmäinen askel, jonka avulla saat käsitystä myös siitä, miten tuotteita käytetään. Näin voit löytää myös täysin uusia ja odottamattomia käyttötarkoituksia. Hyödynnä kerättyä dataa esimerkiksi markkinoinnissa tai tuotteen jatkojalostuksessa, Tolvanen kiteyttää.

Parviälyn valjastaminen liiketoiminnan tueksi ei siis välttämättä vaadi suuria rahallisia panostuksia. Sukella nettikeskusteluiden syövereihin ja etsi ne kanavat, joissa omat asiakkaasi liikkuvat.