VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

 

Riskienhallinta on sekä asiakkaan että yhteiskunnan etu

Taisi olla joku tv-sarja, josta suomen kieleenkin juurtui vitsinomainen letkautus ”onko tämä uhka vai mahdollisuus”. Se sopii harvinaisen huonosti mihinkään ammattimaiseen toimintaan. Ei yksikään yrittäjä tai päätöksentekijä harkitse uhkaan panostamista, vaan hakee parasta mahdollisuutta. Monilla yrityksillä, kuten Ikanolla, riskien punnitseminen ja hallinta kuuluu eettisten periaatteiden alle.

Ikano Bankin Suomen-liiketoiminnan riskienhallinasta vastaa Jaakko Toivonen, jonka tiimi arvioi päivittäin rahoitushakemusten realistisuutta. Tavoitteena on auttaa kaikkia niitä, joilla hakemukset tähtäävät terveeseen liiketoimintaan ja kasvuun, toteuttamaan investointinsa. Työhön kuuluu myös paljon sellaista, mikä ei näy suoraan asiakkaille, mutta parantaa heidän turvallisuuttaan.

Kaikki rahoituspäätökset eettisten ohjeiden mukaan

– Meillä rahoituspäätösten taustalla on aina konsernin eettiset ohjeet. Ajattelen itse, että tarkastelemme jokaista hakemusta sekä yritysten faktoja ja suunnitelmia luottamuksellisesti, avoimesti ja rehellisesti. Me haluamme tehdä oman työmme hyvin, jotta kumppanimme ja heidän asiakkaansa voivat tehdä samoin, Jaakko Toivonen miettii.

Vastuullinen lainananto perustuu siihen, että rahoitushakemuksen yhteydessä saadaan mahdollisimman tarkkaa tietoa rahoituksen hakijasta, hankinnan kohteesta ja sen kestävyydestä.

– Haemme aina investointien takaa punaista lankaa eli mihin yritys tähtää hankinnallaan. Kasvu, markkina-aseman vahvistaminen, kumppanuuksien luominen – kaikki, mikä vahvistaa tulevaa polkua, on hyvä pohja rahoitettavaksi. Luottopäätökset ja rahoituksen harkinta perustuvat aina myös asiakkaan takaisinmaksukyvyn arviointiin ja kyvyn riittävyyteen. Haluamme tehdä ratkaisuja, joista kaikki osapuolet hyötyvät, Jaakko kertoo.

Vastuullisella lainanantajalla on terve riskikulttuuri

Liiketoimintaan liittyy aina riskiä, mutta vastuullisen yrittäjän ja päättäjän tehtävä on pitää se hallittuna. Ikano Bank on määrittänyt tavoitteekseen terveen riskikulttuurin, joka tarkoittaa, että kehitämme rahoitusmalliamme jatkuvasti ja olemme vastuullisia lainanannossa kumppaniemme ja asiakkaiden suuntaan.

– Tämä koskee yhtä lailla leasing- ja facturing-asiakkaita kuin kuluttajia, joille myönnämme rahoitusta esimerkiksi kalusteostoihin IKEA-myymälöissä ja -verkkokaupassa. Vastuullisena lainanantajana arvioimme huolellisesti asiakkaiden kyvyn suoriutua lainoistaan, Jaakko Toivonen toteaa.

Riskienhallinnasta raportoidaan viranomaisille

Ikano Bank kertoo mielellään myös siitä työstä, joka ei suoraan näy asiakkaille, mutta parantaa heidän turvallisuuttaan. Rahoitusta valvovat eri maiden finanssivalvonnan viranomaiset sekä Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority). Valvonnan sijaan Jaakko Toivonen painottaa yhteistyön laajoja hyötyjä kaikille osapuolille.

– Pankkitoiminnan sääntely kehittyy jatkuvasti, joten rahoitusyritysten on seurattava sitä ja perehdyttävä muutoksiin. Käymme säännöllistä ja tärkeää keskustelua viranomaisten kanssa. Rahoituksen vastuullisuus ja läpinäkyvyys on sekä asiakkaan että yhteiskunnan etu. Raportoimme säännöllisesti viranomaisille muun muassa eettisistä periaatteistamme, markkinoiden seurannastamme, henkilötietojen käsittelystä, tietoturvasta ja mahdollisista petos- tai rahanpesuyrityksistä, Jaakko sanoo.

– Meidän tiimillemme tämä työ on merkityksellistä ja kiinnostavaa joka päivä. Haluamme olla tukemassa talouskasvua vastuullisella rahoituksella, hän lisää.