VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Ruotsi tarjoaa mahdollisuuksia pk-yrityksille juuri nyt

Suomen viennistä noin 10 prosenttia suuntautuu Ruotsiin – eli huomattavasti enemmän kuin muihin naapurimaihin. Historian lisäksi tätä selittää se, että Ruotsi on monelta osin hyvin samantyyppinen markkina kuin Suomi muun muassa toimialojen, lainsäädännön ja kulttuurin osalta. Ruotsin kautta on moni suomalainen yritys ponnistanut kansainvälisille markkinoille.

– Ruotsin talous tulee olemaan taantumassa tämän vuoden aikana, joten juuri nyt on hyvä hetki perehtyä markkinoihin ja valmistautua laskusuhdanteen jälkeiseen aikaan. Ruotsalaiset olettavat yleensä, että kaikki menee loppujen lopuksi hyvin. Tämä on ehkä vaikuttanut siihen, että talous on useimmiten lähtenyt notkahdusten jälkeen nopeasti kasvuun, Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin viestintäjohtaja Patrik Lindfors kertoo.

Nato-prosessi lisää kiinnostusta suomalaisiin yrityksiin

Suomi on saanut paljon myönteistä näkyvyyttä Ruotsin mediassa viimeisen vuoden aikana tehokkaasti hoidetun Nato-prosessin ansiosta. Tämä näkyy ruotsalaisten kiinnostuksessa Suomeen ja suomalaisiin. Tutkimusyhtiö Novuksen tammikuussa 2023 toteuttama kysely osoittaa, että lähes 80 prosentilla ruotsalaisista on myönteinen kuva Suomesta ja 40 prosenttia haluaisi oppia lisää. Yhdelläkään kyselyyn vastanneesta ei ollut Suomesta kielteistä kuvaa.

– Vahvistunut maabrändi hyödyttää myös suomalaisia yrityksiä, jotka pyrkivät Ruotsin markkinoille. Samalla on kuitenkin syytä tiedostaa, että kiinnostus Suomea kohtaan voi olla avuksi lähinnä alkuvaiheessa, kun sovitaan tapaamisista ja keskustelun avaamisesta. Sinun on vakuutettava ruotsalainen kumppani tai asiakas siitä, että olet sitoutunut Ruotsin markkinaan pidemmäksi aikaa ja olet valmis panostamaan yhteistyöhön, Lindfors painottaa.

Sijoita kärsivällisyyteen ja markkinointiin

Toiminnan aloittaminen Ruotsissa vaatii yrityksen johdon vahvaa ja pitkäjänteistä sitoutumista. Alkuun tarvitaan myös kärsivällisyyttä, sillä neuvottelut ja asioista sopiminen kestävät yleensä kauemmin kuin Suomessa. Jo suunnitteluvaiheessa hyvä varautua siihen, että ensimmäisiä kauppoja voi joutua odottamaan useita kuukausia, jopa vuoden.

Ruotsi on 10,5 miljoonan asukkaan kansainvälinen markkina, jossa kilpailu on kovaa.

– Markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa on hyvä käyttää paikallista kumppania, joka osaa sovittaa viestin oikeille kohderyhmille. Ruotsalaiset yritykset ovat taitavia markkinoimaan omia tuotteitaan ja palveluitaan, joten erottautuminen siinä joukossa voi vaatia suurempia panostuksia kuin Suomessa, Patrik Lindfors sanoo.

Onnistunut kansainvälistyminen tuo usein tehokkuutta ja liikevaihdon kasvua yritykseen kokonaisuudessaan, kun ulkomailta saadut kokemukset sovelletaan kotimaan toimintoihin. Oppien hyödyntäminen onnistuu parhaiten, kun Suomen ja Ruotsin yksiköiden välillä on jatkuva keskustelu ja sparraus, Lindfors toteaa.

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari auttaa yrityksiä erityisesti alkuvaiheessa, kun markkinoille menoa suunnitellaan ja liiketoimintaa käynnistetään Ruotsissa. Kamari kuuluu Team Finland -verkostoon, ja osa peruspalveluista ovat ilmaisia ja jäsenmaksu on huokea. Neuvoja saa esimerkiksi yhtiön perustamiseen Ruotsissa, työehtosopimuksiin sekä verotukseen liittyen.

TOP 5 -vinkit Ruotsin markkinoille lähtijälle:

  1. Käytä paikallisia palvelukumppaneita esimerkiksi rekrytoinneissa. Paikallinen tilitoimisto auttaa välttämään muun muassa verojen maksamiseen liittyviä virheitä.

  2. Yhtiömuoto on tärkeä päätös. Osakeyhtiö antaa eniten uskottavuutta ja mahdollisuuksia toiminnan pitkäjänteiseen rakentamiseen. Alkuvaiheessa vaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi paikallisen agentin käyttäminen tai sivuliikkeen perustaminen.

  3. Ruotsissa on kova kilpailu osaajista, ja työpaikkaa vaihdetaan melko alhaisella kynnyksellä. Varaudu siihen, että henkilöstössä voi olla suurempi vaihtuvuus kuin Suomessa.

  4. Ota selvää Suomen ja Ruotsin välisistä eroista työnantajan velvollisuuksissa. Eroja löytyy muun muassa eläke- ja työnantajamaksuissa sekä työehtosopimuksissa.

  5. Suomen markkinoilla toimiva markkinointikonsepti toimii harvoin sellaisenaan Ruotsissa. Kannattaa harkita paikallisen markkinointi- tai mainostoimiston käyttämistä. Ruotsalaiset toimistot ovat laadukkaita, ja Tukholman ulkopuolella palvelut ovat hieman huokeampia.