VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Terveys- ja hyvinvointialan murroksessa leasing yleistyy

Lääkäriasemat ovat viime vuosina laventuneet toimintaympäristöltään hyvinvointikeskuksiksi, joissa sairaudenhoidon ohella kannustetaan ihmisiä terveeseen, hyvinvoivaan ja aktiiviseen elämään. Sama palvelujen laajentumistrendi näkyy myös eläinlääkäriasemilla. 

Sekä ihmisten että lemmikkien terveydenhoidossa isot ketjut ja pienet, yksityiset toimijat kilpailevat asiakkaista. Kummassakin tapauksessa monipuoliset palvelut ovat toiminnan keskiössä. Suuret ketjut voivat tarjota laajempia palveluja kuin pienet lääkäri- ja eläinlääkäriasemat, mutta yksityisten toimijoiden valtteina ovat joustavuus ja vahvat asiakassuhteet, joissa hoidettava asiakas tunnetaan hyvin.

Uudenlainen toimintaympäristö edellyttää investointeja. Monipuolisemman laitekannan tarve, laajat palvelut sekä tiukka kilpailutilanne kaipaavat joustavia rahoitusvaihtoehtoja. 

KILPAILUTILANNE PAKOTTAA KATTAVIIN PALVELUIHIN

Ihmiset käyttävät nykyisin entistä enemmän yksityisiä lääkäripalveluita. Se asettaa lääkäriasemat tilanteeseen, jossa niiltä odotetaan mittavaa palvelutarjoomaa. Lääkäriasemat ovat ketjuuntuneet ja kilpailu ketjujen kesken on kovaa.

– Kilpailussa pärjätäkseen lääkärikeskusten on tuotava terveyttä ja hyvinvointia tukevat palvelut kaikkien asiakkaiden saataville. Keskukset tarjoavat yhä laajempia palveluja esimerkiksi aktiiviliikkujille palautumiseen tai vaikka uniongelmien diagnosointiin ja hoitoon, Ikano Bankin myyntipäällikkö Satu Viille kuvailee.  

Nykyään lääkärikeskuksissa työskentelee yhä laajempi ammattikunta. Lääkärien, hoitajien ja vastaanottovirkailijoiden lisäksi asemilla palvelevat myös esimerkiksi fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja osteopaatit. Eri ammattikunnat tarvitsevat erilaisia laitteita, jotka vaativat investointeja ja alan huipputeknologiaa. 

– Koska laitehankintoja tehdään enemmän ja useammin, rahoituksen joustavuudella on merkitystä. Tässä leasing on hyvä vaihtoehto, Viille sanoo.

KETJUUNTUMINEN JA PALVELUIDEN MONIPUOLISTUMINEN NÄKYVÄT MYÖS ELÄINLÄÄKÄRIASEMILLA

Lääkäriasemien tavoin eläinklinikoiden palvelut ja tutkimuslaitteistotarpeet ovat monipuolistumassa, kun eläinystävien hyvinvointiin ollaan valmiita satsaamaan koko ajan enemmän. Lemmikkejä myös otetaan nyt enemmän kuin koskaan, joten myös eläinlääkäriasemien määrän uskotaan kasvavan.

Voimakas ketjuuntuminen näkyy myös eläinlääkäripalveluissa. Se asettaa pienille klinikoille paineita ja vaatimuksia, jotta nekin pystyisivät hoitamaan eläinasiakkaitaan yhä monipuolisemmin. 

– Suurten ketjujen ohella myös pienemmät klinikat investoivat enenevässä määrin laitteisiin. Niiden on pidettävä palvelutarjoomastaan huolta, jotta eivät menetä asiakkuuksiaan isommille ketjuille. Erityisesti pienet eläinlääkäriasemat hyötyisivät leasingista, kun kustannukset hankinnoista jakautuisivat tasaisemmin, Viille sanoo.  

LEASING EI RASITA YRITYKSEN TASETTA JA SIIVITTÄÄ KOHTI KASVUA

Leasing on lääkärikeskuksilla vielä suhteellisen nuori rahoitusmuoto. Syy löytyy perinteistä, sillä lääkäripalvelut ovat pitkään olleet julkisia, verovaroin rahoitettavia palveluja, joihin liittyvät laitehankinnat on tehty kertainvestointeina. Kun ala on yksityistynyt ja business-osaaminen lisääntynyt, leasingiä on opittu hyödyntämään kilpailukyvyn parantamisessa.

– Leasing sopii erityisesti kasvuyrityksille, sillä se ei sido pääomaa. Rahoitettava kohde toimii vakuutena ja hankintoja voidaan tehdä nopeasti. Terveysalalle leasing sopii erityisen hyvin myös sen vuoksi, että alalla tarvitaan koko ajan uusinta teknologiaa – leasingrahoituksen avulla laitteistot voidaan päivittää joustavasti uusiin.

SÄÄNNÖLLINEN HUOLTOPALVELU KUULUU KÄYTTÖLEASINGIIN JA -VUOKRAAN

Ikano Bankin vaihtoehtoisia rahoitustuotteita ovat leasing, käyttöleasing, vuokra ja käyttövuokra. Niissä asiakas maksaa kiinteää vuokraa koko sopimuskauden ajan joko pelkästään hankinnasta tai myös siihen liittyvistä palveluista. Sopimuskauden jälkeen jäännösarvosta vastaa leasingsopimuksessa asiakasyritys ja vuokrasopimuksessa myyjäliike.

– Terveysalalla laitteet vaativat usein säännöllistä kalibrointia tai huoltoa, jolloin käyttöleasing voi olla hyvä rahoitusmuoto. Käyttöleasingsopimukseen sisältyy kohteen rahoituksen lisäksi palvelu, esimerkiksi huolto. Asiakas voi luottaa siihen, että laitteet toimivat ja kulut ovat ennakoitavissa, Viille opastaa.

LEASINGILLA VOI RAHOITTAA PIENET JA SUURET HANKINNAT

Lääkäri- ja eläinlääkäripalveluissa laitteiden hankintahinnat voivat vaihdella suurestikin. Ikano rahoittaa niin pieniä kuin suurempiakin hankintoja, aina muutaman tuhannen euron investoinnista ylöspäin. Sopimuspituus voidaan valita laitekohtaisesti, jolloin esimerkiksi usein päivitettävä hankinta on helppo vaihtaa uuteen.