VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. Vastuullisuus on tullut jäädäkseen


Ikano Bank on muiden rahoittajien ohessa tiukasti mukana vastuullisessa rahoittamisessa, ja vastuullisuusajattelu on olennainen osa Ikano Bankin kaikkea liiketoimintaa.

Usein vastuullisuudesta tai kestävästä kehityksestä (sustainability) puhuttaessa ihmiset mieltävät sen osaksi ympäristön huomioon ottamista ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Todellisuudessa kyse on taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten seikkojen huomioimisesta kaikessa yrityksen liiketoiminnassa.

”Vastuullisuus elinkeinoelämässä tarkoittaa, että yritys huomioi toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat sidosryhmien edut ja odotukset tähdäten samalla kannattavaan liiketoimintaan. Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu ja strategian ytimessä.” https://ek.fi/tavoitteemme/vastuullisuus/

Ikano Bankissa vastuullisuus on sisällytetty yrityksen strategiaan ja viety niin pitkälle, että vuonna 2021 kaikkien työntekijöiden tavoitteissa on joitain vastuullisuuteen liitettäviä elementtejä. Panostamme vastuullisuuteen (kierrätys, hiilineutraalit toimitilat, ekopaperi, kierrätettävän muovin käyttäminen luottokorteissa, tasa-arvoinen palkkaus, sukupuolten välinen tasapaino johtotehtävissä, green bonds -rahoitus jne.) kaikessa omassa toiminnassamme. Suurin muutos ei kuitenkaan ole se, että teemme muutoksia omassa toiminnassamme – tuhat ihmistä ei vielä tee massaa.

Ikano Bankin suuri muutos tulee siitä, että kehitämme liiketoimintaamme siten, että saamme aikaan muutoksia kymmenien tuhansien asiakkaidemme toiminnassa ja he taas omissa sidosryhmissään. Panostamalla sähköiseen asiakaspalveluun, elektronisiin maksuvälineisiin, vihreään leasing-liiketoimintaan ja luomalla uusia vastuullisia liiketoimintamalleja ja -tuotteita, saamme aikaan huomattavasti suuremman vastuullisuusvaikutuksen.

Nordea julkisti vastikään, että sen luotottamien yhtiöiden hiilidioksidipäästöjen pitää puolittua yhdeksässä vuodessa. ”Pian huolettomasti päästöihin suhtautuvat yritykset jäävät ilman rahoitusta tai ainakin joutuvat maksamaan siitä kalliimpaa hintaa. Tämä kertoo nopeasta muutoksesta rahoitusalalla.” https://www.hs.fi/talous/art-2000007783014.html.

Uskon, että juuri rahoitusalan suhtautumisessa näkyvä muutos vastuullisuutta kohtaan saattaa osoittautua jopa tehokkaammaksi keinoksi ilmastomuutoksen torjunnassa, kestävän kehityksen ja tasa-arvoisuuden tukemisessa ja kiertotalouden innovaatioiden kehityksessä kuin monet valtiovallan toimenpiteet. Raha on valtaa. Ja nyt sitä valtaa käyttävien instituutioiden tulee ottaa vastuullisuus tosissaan.


Miia Heliö
Maajohtaja
Ikano Bank, Suomi