VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Vuoden 2022 markkinoinnin pääteemat – mistä nyt tuulee?


Onko markkinoinnin saralla luvassa jotain uutta ja ihmeellistä? Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki kertoo, mitä kannattaa nyt tietää.

– Markkinoinnissa kaikki kiteytyy ihmisiin. Vaikka liiketoimintasi olisi B2B-kauppaa, yksikään yritys ei myy mitään tai osta mitään. Ihmiset myyvät ja ihmiset ostavat, siksi kommunikaatio ihmisten välillä ja tunteen herättäminen on markkinoinnissa tärkeintä. Se ei muutu, vaikka vuodet vierisivätkin, toteaa Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

Ihmisillä on erilaisia tapoja viettää aikaa, kommunikoida ja ajatella. Jotta markkinointi osuu oikeaan osoitteeseen, viestien on oltava kohderyhmää puhuttelevassa muodossa sekä osua silmiin ja korviin siellä, missä asiakkaat ovat. Kohderyhmän tavat ja asenteet pitää tuntea.

– Kun ymmärrät kohderyhmääsi ja sen, mitä yhteistä heillä on, osaat tuottaa heille sellaista sanomaa, mikä on heistä kiinnostavaa. Jos et tiedä, mistä kanavista heidät tavoittaa, niin aina voi kysyä, Lemminki opastaa.

Maalaisjärkeä markkinointiin

Aina ei tarvitse tehdä isoa kampanjaa televisioon tai ottaa haltuun kaikkia sosiaalisen median kanavia Instagramista Tik Tokiin. Joskus kohderyhmä onkin tehokkainta tavoittaa perinteisesti radiomainoksella tai ammattilehden artikkelilla. Maalaisjärki kannattaa.

– Jos asiakkaasi ajaa paljon autolla, radio on erinomainen markkinointikanava. Pienen kaupan ei kannata mainostaa maanlaajuisesti, aluelehti voi riittää. On hyvä pysähtyä miettimään, mikä on kustannustehokkainta ja sitten vain kokeilla rohkeasti.

Lemminki painottaa, että myös markkinoinnin mittareita kannattaa tarkastella kriittisesti. Tärkeintä on, että markkinointitoimenpiteet näkyvät käytännössä. Vaikka mittareissa näkyisi potentiaalisia liidejä ja konversioita, tuottaako toiminta todellista liiketoimintatulosta? Kaiken markkinoinnin pitää näkyä viivan alla.

Dialogiin pitää pyrkiä – keinoja on

– Markkinoinnin onnistuminen vaatii ihmisten välistä kommunikointia. Kun kasvokkain ei enää voida tavata samoin kuin ennen, puhelin on edelleen oiva keino. Samoin digitaalisen markkinoinnin eri vaihtoehdot, kuten verkkosivujen chat-palsta, personoidut viestit sekä aktivointi sosiaalisen median kanavissa. Kasvottomat suorakirjeet sen sijaan ovat vähentyneet. Dialogiin pitää pyrkiä, Lemminki sanoo.

Lemminki kertoo eräästä asiakkaastaan, joka päätti järjestää road shown, jotta pääsee korona-aikanakin tapaamaan asiakkaitaan ja luomaan kohtauspaikkoja. Yritys pakkasi tuotteensa rekkaan ja ajoi asiakkaiden pihalle, jotta he pääsevät terveysturvallisesti ja vaivattomasti keskustelemaan sekä tutustumaan tuotteisiin ja palveluihin.

Brändi on markkinoinnin kivijalka

Purpose Driven Marketing yleistyy kaiken aikaa. Yritykset ymmärtävät, että asiakkaat välittävät yhä enemmän vastuullisuudesta. Valveutuneet asiakkaat edellyttävät, että yritykset ajattelevat toiminnassaan tulosta pidemmälle ja vaikuttavat omalla toiminnallaan paremman maailman luomiseen.

– Kannattaa miettiä, mikä on tärkeää sinulle ja kohderyhmällesi. Mikä on yrityksesi merkitys asiakkaillesi, kuten esimerkiksi maanviljelijöille, konepajoille tai eläinlääkäreille? Voit kysyä itseltäsi mitä jäisi puuttumaan, jos yritystäsi ei olisi. Vastauksesi kertoo mikä on yrityksesi merkitys alalla ja paljastaa samalla, onko sinulla riittävästi kilpailuetua muihin verrattuna.

Parhaiden brändien takana on usein hyvä tarina. Kun yrityksen brändi on hyvä, uskottava ja herättää luottamusta, hinnan merkitys muuttuu vähäisemmäksi. Tällöin tuotteesta on valmis maksamaan enemmän.

– Ostopäätös tehdään lähes aina brändin herättämän tunteen perustella myös B2B-kaupassa. Tunteista tärkeimpänä on luottamus, joka saa meidät perustelemaan hintaa rationaalisilla järkisyillä, kuten laadulla ja vastuullisuustekijöillä, tai korostamaan päätöksessä tiettyjä tekijöitä, Lemminki kertoo.

Markkinoinnin monikanavaisuus korostuu

Markkinointi tulee olemaan lähitulevaisuudessa yhä enemmän monikanavaista. Digitaalinen markkinointi pitää toki pintansa edelleen, mutta myös perinteisemmät kanavat ovat tärkeitä. EU tulee rajoittamaan evästekäytäntöjä, jolloin asiakkaiden tietoja tallentuu verkkosivujen analysointiohjelmiin entistä vähemmän.

– Digitaalisen markkinoinnin merkitys tulee muuttumaan. Moni iso yritys on huomannut, ettei se olekaan ihan niin hyvä markkinointikeino kuin olisi kuvitellut. Markkinoinnin monipuolistuminen tarkoittaa nyt jo muutakin kuin pelkästään digiä.