VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Mikä on parasta tukea yrittäjien investointiuskolle?

Koronakriisin kolhima Suomi odottaa yrittäjiltä kasvua ja työpaikkoja. Siihen tarvitaan vakautta ja ennustettavuutta, pohtivat Ikano Bankin maajohtaja Miia Heliö ja Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.

Koronan jälkeen yrittäjien on pystyttävä luottamaan talouspolitiikkaan ja työvoiman saatavuuteen

Suomalaiset yrittäjät joutuivat aikamoiseen mankeliin kevään ja kesän 2020 aikana, ja nyt alamme nähdä, miten tästä kannattaa mennä eteenpäin. Johtopäätöksissä erottuvat digitaalisuuden lisääminen ja investointien jatkaminen.

Korona-aalto kohtelee yrityksiä eri tavoin. Ne, jotka pystyivät siirtymään etätöihin, tekivät sen. Ja ne, joilla oli jo kokemusta digitaalisessa ympäristössä toimimisesta, pystyivät parhaiten puolustamaan asemiaan. Pk-yrityksistä vain noin joka kymmenes lukeutuu digitaalisuuden eturintamassa oleviin, ja se on aivan liian vähän.

Niidenkin, joille etätyö ei ole ratkaisu, on investoitava verkkoihin ja teknologiaan. Digitaalisuus notkistaa palvelua ja parantaa kilpailukykyä, joten hankinnat maksavat itsensä takaisin. Verkkokauppa on syytä laittaa kuntoon viimeistään nyt, ja melkein mikä tahansa tuote kulkee sitä kautta.

Lähikuukausina näemme kuinka paljon talouden epävarmuus vaikuttaa investointeihin. Riskejä ja mahdollisuuksia arvioidaan kaikissa yrityksissä. Yleinen havainto on, että taantumien ja epävarmuuden aikana kysyntä ei laske kovin paljon, mutta se saattaa muuttaa muotoaan. Asiakkaat pelaavat varman päälle ja ostavat pienemmissä erissä, halvempia tuotteita eivätkä sitoudu pitkiin sopimuksiin. 

Investoijan on keksittävä mikä myisi paremmin kuin vanha suosikkituote tai -palvelu. Mihin muuhun konekanta, tuotantolinja tai toimitilat soveltuvat? Mitä uusia nimiä asiakaslistallani pitäisi olla? Onko syytä laajentaa uudelle toimialalle?

Rahoitus ei ole investointien suurin haaste koronakuukausien jälkeen. Korkotaso on maltillinen ja perusteltuja hankintoja rahoitetaan. Mutta Suomessa säilyvät kesto-ongelmat: nopeasti kasvava osa väestöstä on työvoiman ulkopuolella iän tai työkunnon takia. Pätevää työvoimaa on koko ajan vaikeampi saada. Ja samaan aikaan yrittäjän on sitouduttava investoinnin mukana tuleviin velvoitteisiin ja urakkasopimusten tiukkoihin aikatauluihin.

Yrittäjät tarvitsevat poliittisilta päättäjiltä vakautta, kannustusta ja ennustettavuutta. Talouspolitiikan on oltava johdonmukaista, jotta investoinnit lähtevät käyntiin ja elvyttävät kansantaloutta aidolla tavalla. Se on parasta tukea Suomelle.

Kirjoitus perustuu keskusteluun Ikano Bankin maajohtaja Miia Heliön ja Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismasen kanssa.