VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

 

Yrityksellämme on uutinen! Näin myös media kiinnostuu

Mediatila on haluttua ja kilpailtua valuuttaa, jota pk-yritystenkin kannattaa tavoitella. Kiinnostava juttuaihe sisältää enemmän kuin pelkän tuoteuutisen. Nyt kannattaa luoda suhteita toimittajiin ja kertoa onnistumisista.

Mistä tiedän, onko yrityksemme asialla uutisarvoa? Mikä mediaa kiinnostaa juuri nyt? Yrityksen näkyminen median otsikoissa ja palstoilla on arvostettua, koska se tuo toisenlaista uskottavuutta kuin ostettu mainospaikka. Kilpailu juttuaiheista on kovaa ja toimitusten arki hektistä, siksi on aiheellista miettiä huolella, miten lähestyä toimittajia.

Esko Lukkari on tehnyt 35 vuotta viestinnän ja media-alan töitä niin Suomen eturivin talousmedioissa kuin konserniviestinnän johtotehtävissä. Tällä hetkellä hän on yrittäjä ja toimittaa päätyönään Suomen logistiikkayhdistyksen valtakunnallista Osto & Logistiikka –verkkojulkaisua ja sen printtiversiota sekä kirjoittaa yritystalousjuttuja Aamulehteen. Lukkari siis päivittäin etsii, valitsee ja toimittaa uutiskynnyksen ylittäviä aiheita.

Nyt on hyvien uutisten markkinat

Viimeaikaisesta talousuutisten yleisestä tunnelmasta Lukkari toteaa, että se on ollut alavireinen. Heikko suhdanne on ajanut vientiyrityksiä vaikeuksiin, ja sen vaikutukset heijastuvat edelleen teollisuuteen, rakentamiseen, kuljetusliikkeisiin, satamaoperaattoreihin ja meriliikenteeseen. Hyvä uutinen on se, että nyt jos koskaan yritysten onnistumisilla on tilaisuus erottua: menestystarinoilla on kysyntää.

“Tällä hetkellä firmat, jotka pystyvät tekemään tulosta ja investoimaan, innovoimaan ja jopa palkkaamaan lisää väkeä, ovat kukkulan kuninkaita. Niiden uutiset lähes varmasti menevät mediassa läpi. Nyt on hyvä hetki kertoa: meillä on niin hyvä liikeidea, että talous kasvaa”, Lukkari kertoo.

Toinen ajankohtainen iso teema on vihreä siirtymä. Vuodenvaihteessa voimaan astuva EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD asettaa uusia vaatimuksia yritysten vastuullisuusraportoinnille. Vihreään siirtymään liittyvät investoinnit ja toimenpiteet, joilla yritys on onnistunut vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia, ovat medialle kiinnostavia.

“Hiilijalanjäljen pienentäminen ja siitä kertominen ovat nyt ydinasioita. Ei kuitenkaan riitä, että yritys kertoo asiasta, vaan on tärkeää, että sillä on osoittaa mittaustuloksia. Kaikki innovaatiot tämän tiimoilta ovat todella positiivisia uutisia. Jos on näyttää hyviä mittaustuloksia, niitä kannattaa tuoda esille”, Lukkari vahvistaa.

Suhteet toimittajiin ovat mediaviestinnän a ja o

Tehtyään töitä niin toimituksissa kuin yritysviestinnässä, Esko Lukkarilla on kokemusta ns. molemmin puolin pöytää. Saadakseen juttujaan läpi medioissa, yrityksen viestijöiden on oleellista solmia henkilökohtaisia suhteita toimittajiin ja toimituksiin.

“Kannattaa rakentaa luottotoimittajien verkosto. Kun sinut tunnetaan yrittäjänä, tiedottajana tai viestijänä, on huomattavasti helpompaa viedä yrityksen asiaa eteenpäin. Suhteita täytyy myös pitää yllä, eikä soittaa vain kerran vuodessa”, Lukkari neuvoo.

Entä mitä kannattaa välttää? Lukkari varoittaa lähtemästä liikkeelle pelkällä tuotepuffilla:

“Toimittajat kammoavat puffien tyrkyttämistä. Jos toimittajaa lähestyy kertomalla, että meillä on uusi tai parempi tuote kuin muilla, se tarkoittaa, että juttu ei lähde elämään. Taustalla pitää olla oikea innovaatio tai uusi palvelukonsepti.”

Toinen tärkeä perusperiaate on rehellisyys. Mustaa ei kannata puhua valkoiseksi.

“Toimittajat kyllä ymmärtävät, että yrityksillä on joskus vaikeita jaksoja. Jos myöntää, että nyt on vähän ongelmia, se lisää yrityksen uskottavuutta. Silloin positiivisetkin viestit otetaan vastaan paremmin”, Lukkari toteaa.

Kun uutisaihe on mietitty ja valmis kerrottavaksi medioille, on aika valmistella laadukas tiedote ja kuvamateriaali. Aineistot saa lähetettyä laajalle vastaanottajajoukolle eri mediajakelupalveluiden kautta, minkä lisäksi Lukkari kehottaa erityisesti pk-yrityksiä olemaan etukäteen yhteydessä suoraan toimittajiin ja kertoa, että tulossa on kiinnostava uutinen. Muuten voi toimitusten uutistulvassa käydä niin, ettei kukaan huomaa tiedotetta.

Aktiivinen ja huolellinen mediaviestintä tarjoaa siis pk-yrityksillekin paljon mahdollisuuksia. Jos jokin pienempi uutinen ei ylitä valtakunnallista uutiskynnystä, kannattaa muistaa, että paikallismedioille aihe voi olla kiinnostava. Paitsi että hyvät uutiset kasvattavat yrityksen mainepääomaa, ne voivat edesauttaa positiivisen kehän syntymistä ja vahvistumista.

Nyt on otollinen hetki kertoa onnistumisista – kysyntää on.