VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Yrityksen oma aurinkovoimala tuottaa sähköä kevättalvesta pitkälle syksyyn


Aurinkovoimasta on tulossa Suomessakin merkittävä energian lähde. Myös pienvoimaloiden rakentaminen on kiihtynyt, kun aurinkopaneeleita nousee kiinteistöjen katoille. Suomen valoisa kesä tarjoaa hyvät olosuhteet, eikä peli tämän vuoden osalta ole suinkaan menetetty.

Kesäauringon paistaessa ja sähkölaskuja maksaessa yrittäjän mieleen hiipii ajatus, että tämänkin päivän auringonpaisteen olisi voinut muuttaa rahaksi. Ajoitusta ei kuitenkaan kannata murehtia eikä päätöksentekoa myöskään siirtää. Näin sanoo Markus Andersén, Naps Solar Systemsin pitkäaikainen myyntijohtaja ja aurinkoenergia-alan vaikuttaja.

Energiatuki kannustaa yrityksiä investoimaan aurinkosähköön

Markus Andersén on toiminut aurinkovoimaloiden parissa Suomessa ja eri puolella Eurooppaa 22 vuotta. Lisäksi hän on Suomen Aurinkoenergiayhdistyksen puheenjohtaja ja vaikuttaa Lähienergialiiton hallituksessa. Hän kehottaa laittamaan pallon liikkeelle heti, kun investointipäätös on tehty:

- Jokainen kilowattitunti sähköä, jonka aurinkovoimala tuottaa, on sähköä, jota ei tarvitse ostaa markkinoilta. Järjestelmän toimitus ja asennus onnistuu nopeastikin, mutta energiatukipäätöksen saamiseen täytyy varata jonkin verran aikaa.

Energiatuki on Business Finlandilta haettava harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää mm. energiansäästöä ja vähähiilisempää energiaa tuottaviin yritysten investointeihin.

- Valtio tukee yritysten aurinkosähköhankkeita maksamalla 15 % investoinnin kustannuksista. Urakoitsija voi hakea tuen yrityksen puolesta. Usein tuki myönnetään, mutta mikään automaatio se ei ole, Andersén toteaa.

Jos ensi kesälle mielii saada tuottoja omasta aurinkovoimalasta, kannattaa ryhtyä toimiin viimeistään syksyllä. Silloin voi ehtiä saamaan vuoden viimeisten aurinkoisten päivien tuotot, ja kevään ensimmäiset auringonsäteet käynnistävät oman voimalan parhaimmillaan jo helmikuussa. Jos asennusta siirtää talven yli, joutuu odottamaan, että lumet ovat sulaneet, ennen kuin asennus voidaan tehdä.

Vaikka Suomen kesä on lyhyt, se on valoisa ja siksi tuotantopotentiaalia riittää koko maassa.

- Myös Oulun ja Lapin seuduilla investoidaan tällä hetkellä vilkkaasti aurinkosähköön, Andersén sanoo.

Järjestelmiä asennetaan sekä yritysten omille että heidän vuokraamilleen kiinteistöille. Jos vuokrasopimus on pitkä, vuokralainen voi tehdä investoinnin osana omaa kannattavuus- ja vastuullisuusohjelmaansa. Andersénin kokemuksen mukaan kiinteistöjen omistajat yleensä suhtautuvat positiivisesti aurinkovoimalahankkeisiin. He näkevät sen investointina, joka tekee vuokrakohteesta houkuttelevamman.

Aurinkovoimala tuottaa tasahintaista sähköä ilman päästöjä

Arvioitaessa aurinkovoimalaa investointina Andersén kehottaa tarkastelemaan tuottoja usealta kantilta. Aurinkovoimalla tuotetun sähkön verrokkihinta lasketaan ottamalla huomioon paitsi ostetun sähkön hinta myös sähkönsiirron ja verojen kustannukset. Omassa voimalassa tuotetusta sähköstä ei makseta siirtomaksuja eikä veroja. Arvoa tuo myös kustannusten vakaus: aurinkovoimala tuottaa hyvin tasahintaista sähköä.

- Huollon ja ylläpidon kustannukset ovat aurinkovoimalassa hyvin maltilliset ja ennustettavat. Voimala ei käytä polttoainetta eikä siinä juurikaan ole liikkuvia osia, joita tarvitsisi vaihtaa, Andersén valottaa.

Kolmantena Andersén mainitsee sijoitetulle pääomalle odotettavissa olevan tuoton:

- Tutkimukset osoittavat, että aurinkovoimalaan sijoitettu pääoma tuottaa paremmin kuin saman rahan pitäminen pankkitilillä. Sijoitukselleen voi odottaa yli 4%:n tuottoa, Andersén sanoo.

Verkosta löytyy erilaisia laskureita, joiden avulla voi arvioida, minkä kokoinen aurinkovoimala omalle kiinteistölle olisi mahdollista asentaa ja paljonko se tuottaisi.

Investoinnin taloudellisen takaisinmaksuajan lisäksi puhutaan energian takaisinmaksuajasta. Aalto-yliopiston FinSolar-hankkeessa tutkittiin, että aurinkosähköjärjestelmillä kuluu 0,75-5 vuotta tuottaa saman verran energiaa kuin niiden valmistukseen ja ylläpitoon on kulunut. Aurinkovoimala ei aiheuta päästöjä, ja sen käyttöikä on kymmeniä vuosia. Aurinko on energian lähde, joka on saatavilla kaikkialla maapallolla ja jota riittää vielä 6,5 miljardiksi vuodeksi. Suurin ekologinen haaste liittyy materiaalien riittävyyteen, sillä paneeleihin tarvittavia mineraaleja on maapallolla rajallisesti.

Entä puheet tienaamisesta? On totta, että sähkön, jota aurinkosähköjärjestelmä tuottaa yli oman tarpeen, voi myydä takaisin sähköverkkoon. Andersén kertoo joidenkin asiakkaiden tehneen hyvääkin tiliä, kun sähkön pörssihinta on ollut korkea. Voimalan ensisijainen tavoite on kuitenkin tuottaa omiin tarpeisiin tarvittava sähkö. Kaikki mikä sen yli tulee, on bonusta. Oikea aika energian säästämiseen ja oman hiilijalanjäljen pienentämiseen on nyt.