VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Nahistuuko digimarkkinoinnin merkitys?


Onko digimarkkinoinnin kulta-aika ollutta ja mennyttä elämää, kun markkinointia ja sen kohdentamista rajoitetaan pian entistä tiukemmin? Millaista on moderni markkinointi?

Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen on ollut yritysten liiketoimintastrategioiden keskiössä jo useita vuosia. Se on edullinen tapa markkinoida, ja sen kautta on mahdollista tavoittaa laaja yleisö helposti, nopeasti ja kohdennetusti. Digitaalinen vallankumous viime vuosikymmenen aikana on vaikuttanut mullistavalla tavalla siihen, miten ihmiset ostavat tuotteita ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa ja yritysten kanssa. Digimarkkinoinnin avulla yritysten on helppo kertoa brändinsä tarina, kertoa itsestään ja saada osaamisensa, palvelunsa ja tuotteensa esille.

Digimarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikkea markkinointia, mikä tehdään digitaalisilla alustoilla. Se on helppo tapa muodostaa yhteys olemassa oleviin sekä uusiin potentiaalisiin asiakkaisiin sekä vakuuttaa heidät. Digimarkkinoinnin kanavia ovat verkkosivut, hakukoneet, sosiaalinen media ja sähköposti.

 

Verkkosivujen merkitys on kasvanut

Verkkosivuja pidetään digimarkkinoinnin kotipesänä, jonne kävijäliikenne halutaan ohjata. Verkkosivut on tärkeää pitää ajantasaisina, elävinä sekä hakukoneoptimoituina (SEO). Ilman liikennettä verkkosivuille, digimarkkinoinnin avulla on mahdotonta kannatella tai kasvattaa liiketoimintaa.

Liikennettä verkkosivuille tuovat sekä orgaaninen näkyvyys että maksettu mainonta sosiaalisessa mediassa. Orgaanisella näkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että kävijät löytävät verkkosivuille ikään kuin itsekseen kiinnostavan ja hyödyllisen sisällön ja hyvin toteutetun hakukoneoptimoinnin vetäminä. On jo oletus, että yrityksellä on toimivat ja informatiiviset verkkosivut, joista kävijä löytää vaivattomasti haluamansa tiedon.

Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki painottaa verkkosivujen olevan yrityksen käyntikortti, josta kävijät kannattaa napata keskusteluun. Esimerkiksi chat-boksit ovat siinä oiva apu.

– Verkkosivut on rakennettava huolella. Niiden pitää kyetä vastaamaan sisällöllään ihmisten muuttuviin tapoihin hakea tietoa. Esimerkiksi äänihaut ovat yleistyneet etenkin nuorten keskuudessa ja Googlesta haetaan entistä enemmän vastauksia kysymysmuotoisesti. Myös videoiden merkitys kasvaa yhä, Lemminki sanoo.

 

Kyseenalaista digitaalisen markkinoinnin kanavat

Digimarkkinoinnin kanavia on paljon, ja yrityksen voi olla vaikea tietää, mihin kanavaan kannattaa panostaa. Kanavien vaikutusta kannattaa testata ja kyseenalaistaa.

– Moni yritys on tullut siihen tulokseen, että digitaalisen mainonnan merkitys liiketoiminnalle onkin aika pieni. Siksi markkinoinnin mittaaminen ja tulosten analysoiminen on tärkeää. Pitää kysyä itseltään, näenkö tuloksia, jotka vievät kohti tavoitetta. Näkyykö panostus digitaaliseen markkinointiin vaikkapa tietyssä sosiaalisen median kanavassa liiketoimintatuloksessa, Lemminki kehottaa pohtimaan.

Vaikka digitaalisten kanavien kautta ei suoria konversioita tai liidejä merkittäviä määriä tulisikaan, on muistettava, että yrityksen näkyvyydellä eri kanavissa on hyötynsä: kun tunnettuus kasvaa, yrityksellä on mahdollisuus olla asiakkaan ajatuksissa se ensimmäinen kohde, kun tarve johonkin yrityksen tarjoamaan palveluun tai tuotteeseen ilmenee.

 

Lainsäädäntö kiristyy, ePrivacy-asetus on pian täällä

Lemminki kertoo, että digimarkkinoinnin merkitys tulee muuttumaan lähivuosina, sillä viestinnän tietosuojaa digitaalisessa toimintaympäristössä tullaan selkeyttämään ja säätelemään. EU on valmistelemassa ePrivacy-asetusta, jonka perussääntönä on, ettei yksityiseen sähköiseen viestintään saa puuttua. Asetuksessa säädetään muun muassa siitä, milloin internetin käyttäjistä ja heidän käyttötavoistaan saa kerätä tietoa kaupallisiin tarkoituksiin. Myös evästekäytännöt tulevat olemaan aiempaa selkeämmät ja samat koko EU:n alueella.

– Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että kohdennetusta mainonnasta tulee ePrivacyn myötä vähemmän kohdennettua ja yrityksen omat itse ylläpidetyt asiakasrekisterit tulevat jälleen entistä tärkeämmiksi. Jatkossa emme ole niin riippuvaisia Googlen tai Metan kaltaisista jäteistä, vaan tiedot ovat yrityksen omissa tietokannoissa. Siten ne asiakkaat, joille on lupa tehdä viestintää ovat organisaation omassa hallussa.

 

Moderni markkinointi on kohderyhmäkeskeistä

Taitava markkinoija ei yritä tarjoilla kaikkea kaikille, vaan tekee paljon taustatyötä löytääkseen palveluilleen ja tuotteilleen oikeat kohderyhmäsegmentit. Sen jälkeen moderni markkinoija muokkaa viestinsä sen mukaisesti, mikä kullekin kohderyhmälle toimii.

– Yrityksen omat arvot, vastuullisuus ja merkityksellisyys korostuvat kaiken aikaa. Kohderyhmälle räätälöidyt sisällöt painottuvat, kun verkkosivuston dataa ei voi käyttää enää yhtä tehokkaasti hyväksi kuin ennen.

Lemminki kertoo, että tulevaisuudessa muun muassa pelillistäminen ja lisätyn sekä virtuaalitodellisuuden (Augmented Reality AR, Virtual Reality VR & Mixed reality MR) hyödyntäminen markkinointitapoina yleistyvät.

– On selvää, että digitaalinen markkinointi jatkaa voittokulkuaan. Säätelyn myötä se muuttaa muotoaan ja kehittyy kaiken aikaa.