VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Back

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Back

Pankkisalaisuus

Pankkisalaisuus

Pankin hallussa olevat asiakasta koskevat tiedot ovat lakiin perustuvan pankkisalaisuuden alaisia. Pankin palveluksessa olevat henkilöt eivät saa luovuttaa asiakastietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa eivätkä käyttää niitä muihin kuin yllämainittuihin tarkoituksiin. Tarkempia tietoja pankkisalaisuudesta, tietojen luovuttamisesta ja viranomaisten tiedonsaantioikeudesta on saatavissa Finanssiala ry:n julkaisemista pankkisalaisuusohjeista